วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

จังหวะเสาร์หรือวงรอบเสาร์แบบDynamic


จังหวะเสาร์คือดาวจรไปรอบๆเสาร์เดิม หรือเสาร์จรทำมุมสัมพันธ์กับเสาร์เดิมในช่วงอายุ
1.เสาร์ตั้งฉากครั้งแรกตอนอายุ 7-8ปี
2.เสาร์เล็งตอนอายุ13-15ปีและอายุ40-42ปี
3.เสาร์ตั้งฉากอีกครั้งตอนอายุ22-23,52-53ปี
4.เสาร์ตั้งฉากอีกครั้งตอนอายุ37-38,67-68ปี
5.เสาร์กลับมากุมเสาร์เดิมอีกตอนอายุ28-30,59-60ปี
จังหวะเสาร์นั้นมักจะนำเหตุการณ์สำคัญๆมาสู่ชีวิตใครเรียนรู้ทางโหราศาสตร์สากล มักจะตรวจดวงชะตาในช่วงวัยต่างๆ
เพื่อตรวจดวงชะตาตอนนั้นตอนที่มีมุมสนิทแล้วผูกดวงแบบDynamicว่าลากดาวอะไรมาสู่เราบ้าง