วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Harmonic Astrology

ดวงฮาโมนิค
ดวงฮาโมนิคคือการเอาตัวเลข360องศาหารด้วยเลขอะไรก็ได้หรือสัดส่วนในวงกลม ดวงฮาโมนิคกับมุมสัมพันธ์ดูแล้วคล้ายๆกัน แต่ต่างกันตรงที่เทคนิค วิธีการดูก็ไม่เหมือนกัน ดวงฮาโมนิคมีวิธีขับดวงชะตาในแต่ละฮาโมนิค ในแต่ละฮาโมนิคจะเป็นชุดๆ เช่น 1ส่วน3ของวงกลมจะเป็นชุดของฮาโมนิคที่3 ดังนั้นฮาโมนิคที่จะประกอบไปด้วย 1/3,2/3,3/3 และชุดในฮาโมนิคที่8ประกอบด้วยเลขวงกลมมีสัดส่วนมาจากเลข8

Table 1: The Eighth Harmonic Aspect Series
1st member (1/8) 45 deg. Semisquare 1/8

2nd member (2/8) 90 deg. Square 1/4

3rd member (3/8) 135 deg. Sesquisquare 3/8

4th member (4/8) 180 deg. Opposition 1/2

5th member (5/8) 225 deg. Sesquisquare 3/8

6th member (6/8) 270 deg. Square 1/4

7th member (7/8) 315 deg. Semi-Square 1/8

8th member (8/8) 360 deg. Conjunction 1/1

the 36th harmonic chart 10th-harmonic Semi-quintile
36th harmonic chartมาจากมุม360หาร10เท่ากับ36 มุมนี้หมายถึงความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ มุมนี้จะบ่งบอกถึงการมีปัญหาจะต้องเริ่มทำการแก้ไข ดังนั้นถ้าหากท่านใดมีปํญหาหรือเริ่มมีปํญหาที่อยากจะแก้ไข
หาทางออกให้ผูกดวงฮาโมนิคที่36ให้ใช้มุมใหญ่ตรวจดูแล้วนำไปสัมพันธ์กับดวงกำเนิด และสามารถใช้ดวงจรทุกชนิดไม่ว่าProgress Direction Solar Return Solar Arc Lunar Phase และTransitจรปัจจุบัน ฮาโมนิคที่36นี้
จะเกี่ยวข้องกับอายุ36ปี เมื่อดวงทินวรรษครบรอบ36ครั้ง การรับรู้ถึงการมีปัญหาจะรับทราบได้โดยไวและมีความสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ต้องครวจด้วยดวงฮาโมนิคที่36เท่านั้นว่าดวงใครมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้เก่งหรือไม่
5H quintiles, การผูกดวงในฮาโมนิคที่5เพื่อตรวจดูว่าเจ้าของดวงชะตานี้มีความสามารถอย่างยิ่งยวดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเช่นเก่งในทางกีฬา หรือดนตรี ฯลฯ ชุดของฮาโมนิคที่5คือQuintileThe biquintile (abrv. BQt or BQn) is an angle of 144° (a quintile [72°] x 2 = 144°). A separation of 144±2° is considered a biquintile เป็นชุดที่มาจากตัวเลขที่หารด้วย5
7H septiles,เป็นการผูกดวงเพื่อตรวจความสามารถในการผลักดันตนเองอย่างไร มีการจัดระเบียบเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแบบไหนให้กับตนเอง ชุดของฮาโมนิคที่7ตือThe septile (abrv. Sep) is an angle of 51.428571°, The biseptile (abrv. BSp) is an angle of 102.857143°, The triseptile (abrv. TSp) is an angle of 154.285714°เป็นชุดของตัวเลขที่มาจากการหารด้วยเลข7
9H noviles, เป็นการผูกดวงเพื่อตรวจดวงชะตาว่าเข้ากับสังคมได้หรือไม่ มีปัญหาในการเข้าหุ้นส่วนบริษัทจนกระทั้งนำไปดูเรื่องคู่ครองกันเลย ชุดของฮาโมนิคที่9คือThe novile (abrv. Nov), also known as a nonagon, is an angle of 40°, The binovile (abrv. BNv) is an angle of 80°.The quadnovile (abrv. QNv), also known as a quadrinovile, is an angle of 160°.มาจากตัวเลขที่หารด้วย9