วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

เรียนโหราศาสตร์การแพทย์ฟรี2556

เปิดอบรมโหรรศาสตร์การแพทย์ฟรีปี2556 สอนโดยนายแพทย์สนธยา พรึงลำภูนักโหราศาสตร์สากลยูเรเนียน ติดต่อสำรองที่นั่ง ทรงยศ รัศมีพงศ์ Songyos@hotmail.com

วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

อบรมโหราศาสตร์การเเพทย์ฟรี(Free course Medical Astrology )

ข่าวดีปี2556ครั้งแรกในประเทศไทย เรียนโหราศาสตร์การแพทย์ฟรี รับสมัครนักศึกษาโหราศาสตร์สากลยูเรเนียนเข้ารับการอบรมจำนวนจำกัดแค่20ท่านเท่านั้น เมื่อเต็มจะปิดรับสมัครทันทีพลาดแล้วพลาดเลยครับ เรียนวันอาทิตย์บ่าย สอนโดยนายแพทย์สนธยา พรึงลำภู ท่านเป็นลูกศิษย์สายตรงทั้งสองปรมาจารย์โหราศาสตร์ยูเรเนียนแห่งประเทศไทย คืออาจารย์พลตรีประยูร พลอารีย์คนไทยคนแรกที่จบโหราศาสตร์ยูเรเนียนจากประเทศเยอรมันนี โหราจารย์จรัญ พิกุลคนไทยคยแรกขายที่ซอยระนองไปเรียนโหราศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษและโหราศาสตร์ยูเรเนียน จากประเทสหรัฐอเมริกา ท่านอาจารย์นายแพทย์สนธยา พรึงลำภู มีประสพการณ์ด้านโหราศาสตร์ทั้งเขียนบทความลงในสมาคมโหรแห่งประเทศไทย และรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายด้านโหราศาสตร์การแพทย์ในงานสัมมนาโหร มานานนับศตวรรษ บัดนี้ได้โอกาศเชิญท่านมาบรรยายความรู้ด้านโหราศาสตร์การแพทย์ฟรีเพื่อเป็นวิทยาทานแก่นักโหราศาสตร์ ทั่วๆไป ท่านใดพบเห็นบทความประกาศช่วยเผยแพร่แก่ท่านอื่นๆให้ได้รับข่าวสารชิ้นนี้เพื่ออนิสง สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมฟรีเชิญติดต่อ นายทรงยศรัศมีพงศ์ Email:Songyos@hotmail.com ด่านครับที่นั่งจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้น