วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2552

รายงานการประชุมเพื่อจัดงานวันโหรจรัญครั้งที่3และสัมนาย่อยครั้งที่2

การเสวนาความรู้ทางโหราศาสตร์ “เทคนิคการพยากรณ์ให้แก่ลูกค้า” และประชุม ครั้งที่ 3/2552 ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2552 ณ ห้อง 602 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 12.30 – 17.00 น.

รายละเอียดของการประชุมดูได้ที่
http://www.free-webboard.com/look.php?nm=astrotalk&qid=9
http://www.free-webboard.com/home.php?nm=astrotalk