วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สุริยุปราคากับการอ่านดวงที่ถูกต้อง

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/832805293419923

แนวหลักสูตรโหราศาสตร์สากลประยุกต์กับสูตรดาวศูนย์รังสีCSI

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/834418466591939

ปฏิทินพระจันทร์ดับปี2557

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/841007845933001:0

ดวงจันทร์ใกล้ไกลโลก

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/837768769590242

การสอนให้ดูดวงแบบtransitที่ถูกต้องในชั้นเรียนโหราศาสตร์

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/842331629133956

สอนโหราศาสตร์ศิษย์รุ่นหนึ่ง

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/843753625658423

โหราศาสตร์ยูเรเนียนยังฉมังอยู่ แม่นยังกับจับวาง

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/843127872387665

รับสมัครอบรมโหราศาสตร์สากลประยุกต์รุ่นที่3

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เหมาะกับการต่อยอดแนวทางพยากรณ์แบบมืออาชีพ
Modern astrology
เราสอนตั้งแต่classic astrology
Midpoint astrology
Progression
Solar arc
solar return
Transit
Moon phase
Reflex house
Complex chart astrology
Horary astrology
Election chart
เราสอนทั้งหมดในครอสเดียวราคา15,000บาท ปฏิบัติการ40ชั่วโมง workshop
สอนการใช้งานจริง ความรู้ที่นำมาสอนจากการค้นคว้าหลักสูตรและการปฏิบัติ
วิธีการทำนายที่ง่าย เร็ว แม่นยำ ไม่ปิดบังความรู้
รับสมัครด่วนแค่10ท่านเท่านั้น เรียนห้องแอร์ พร้อมเครื่องดื่ม
เรียนไม่เข้าใจถามตอบทางไลน์ให้ตลอดทั้งระหว่างเรียนและจบไปแล้ว
สนใจติดต่อ
Songyos27gmail.com
ส่งประวัติการศึกษา อาชีพ และวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิดเพื่อตรวจสอบ
ว่าเรียนโหรได้หรือไม่

Case study น้ำหนักการพยากรณ์จรดวงชะตาแบบสากล

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/843742372326215

พระจันทร์เลือดไม่น่ากลัวอย่างที่ขู่กัน

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/843878928979226:0

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัครหลักสูตรโหราศาสตร์สากลรุ่น2แล้วเรียนปี2558

Modern astrology
เราสอนตั้งแต่classic astrology
Midpoint astrology
Progression
Solar arc
solar return
Transit
Moon phase
Reflex house
Complex chart astrology
Horary astrology
Election chart
เราสอนทั้งหมดในครอสเดียวราคา15,000บาท ปฏิบัติการ40ชั่วโมง workshop
สอนการใช้งานจริง ความรู้ที่นำมาสอนจากการค้นคว้าหลักสูตรและการปฏิบัติ
วิธีการทำนายที่ง่าย เร็ว แม่นยำ ไม่ปิดบังความรู้
รับสมัครด่วนแค่10ท่านเท่านั้น เรียนห้องแอร์ พร้อมเครื่องดื่ม
เรียนไม่เข้าใจถามตอบทางไลน์ให้ตลอดทั้งระหว่างเรียนและจบไปแล้ว
สนใจติดต่อ
Songyos27gmail.com
ส่งประวัติการศึกษา อาชีพ และวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิดเพื่อตรวจสอบ
ว่าเรียนโหรได้หรือไม่

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/834418466591939


วันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอนโหราศาสตร์สากลรุ่นสองModern Astrology

เปิดสอนโหราศาสตร์สากลประยุกต์
Modern Astrology course
รับสมัครนักศึกษาโหราศาสตร์มือใหม่ที่ยังไม่เคยเรียนโหราศาสตร์ใดมาก่อนเลย
ส่งประวัติการศึกษา วันเดือนปีเกืดเวลาตกฟากสถานที่เกิด เพื่อตรวจสอบมีจุดโหรแรงหรือไม่
แนวการสอนจะเป็นโหราศาสตร์ตะวันตกจากโบราณประยุกต์จนปัจุบัน ผูกดวงใช้คอมพิวเตอร์
 สอนในหลักจากประสบการณ์ ไม่ใช่อ่านตำราให้ฟัง มีwork shop เน้นสอนให้เป็นมืออาชีพ ไม่ใช่สอน
ให้อ่านหนังสือเป็น หรือสอนใหัผูกดวงแต่ทำนายตนเองไม่ได้ เราจะเน้นสอนให้สามารถอ่านดวงได้
แบบไม่ต้องท่องจำ เรียนแบบธรรมชาติ ใช้ความเข้าใจ ใช้ตรรกะ ใช้ปรัชญา
จะเปิดสอนรุ่นสองในเดือน ตุลาคม2557 รีบสมัครด่วน รับจำกัดแค่5-7ที่นั่ง เพื่อเน้นให่เป็น ดูแลได้ทั่วถึง
ส่งข้อมูลมาที่
Songyos27@gmail.com

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ดาวพุธพักต์ในเดือนมิถุนายนส่งผลเสียหายต่อโครงการธุรกิจ

ดาวพุธคือดาวแห่งการสื่อสารการค้า ธุรกิจ หุ้น เมื่อดาวโคจรพักต์หรือภาษาโหรอธิบายว่ามันโคจรแบบถอยหลังเมื่อมอวจากโลกเหมือนนั่งอยู่ขบวนรถไฟมองไปเห็นเสาไฟฟ้าเหมือนถอยหลัง  เมื่อดาวพุธเดินถอยหลังทำให้เศรษฐกิจไม่ขยับโครงการต่างๆเอกสารสัญญาต่างๆจะล่าช้าไปหมด จนกว่าดาวพุธจะเดินหน้าเดือนกรกฏาคม2557 ดังนั่นการตกลงเรื่องต่างๆจะโดนแช่แข็งตั้งแต่วันที่17มิถุนายน 2557
https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/776819745685145:0

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พฤติกรรมมนุษย์แสดงออกแบบ2บุคคลิกแจงโดยโหราศาสตร์แนวจิจวิทยา

นักโหราศาสตร์จิตวิทยาแยกคนออกมาได้12พวก12ราศี3ลักษณะ4อารมณ์จากนั้นก็เอามาคัดกรองให้ได้เหลือ2ประเภทคือ 1.บุคคลประเภทเชิงรุก(extrovert) 2.บุคคลประเภทเชิงรับ(Introvert)
Behavior
​ก่อนอื่นขอทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการจัดบุคลิกภาพแบบนี้ ซึ่ง คาร์ล จุง ได้เฝ้าสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์จำนวนมาก พบว่า พฤติกรรมมิได้เป็นลักษณะเฉพาะของคนใดคนหนึ่งแต่หลาย ๆ คนสามารถมีแบบ (patterns) ของพฤติกรรมที่เหมือนหรือคล้าย ๆ กันได้ โดยเป็นพฤติกรรมที่เป็นระบบระเบียบ (Orderly) ที่มีความถาวรคงเส้นคงวา แบบของพฤติกรรมที่ทำให้คนแตกต่างกันก็คือแบบที่คนมักแสดงออกบ่อย ๆ (preferences) ซึ่งจะสะท้อนเจตคติของบุคคลที่มีต่อโลก ได้แก่ การมีลักษณะของคนที่เปิดเผย (Extrovert เขียนย่อ E) กับการมีลักษณะของคนแบบเก็บตัว (Introvert เขียนย่อ I )
​คนมีคุณลักษณะแบบเปิดเผย (Extrovert, E) จะสนใจต่อภายนอก ชอบการสนองตอบและเต็มใจให้การยอมรับต่อเหตุการณ์ใด ๆ ต้องการเข้าไปมีอิทธิพลและได้รับอิทธิพลจาก          เหตุการณ์นั้นชอบความสนุกสนานชอบมีเพื่อนและรู้จักคนอื่น จากผลงานการวิจัยของมายเออร์ (Myers, 1963) พบว่า ผู้บริหารที่เป็นแบบบุคลิกที่เปิดเผย มักจะมีวิธีการทำงานที่หลากหลายและเร่งรีบ มักไม่ชอบกระบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่อดทนต่อการรอคอยหรือการทำงานช้า มุ่งความสำเร็จที่ผลของงานทำอะไรรวดเร็ว (บางครั้งเร็วกว่าความคิด) และเก่งในการติดต่อสื่อสาร
​ส่วนคนที่มีคุณลักษณะแบบเก็บตัว (Introvert, I) เป็นผู้ที่ชอบครุ่นคิดแต่เรื่องและความรู้สึกของตนเอง ซึ่งเป็นการติดอยู่กับโลกภายในของตนเอง ทั้งความคิดและความรู้สึก จึงมักไม่ค่อยไว้ใจใคร พยายามตัดขาดออกจากเหตุการณ์ภายนอก มีความรู้สึกหงอยเหงาและไม่อยากคบหาสมาคมกับคนอื่น จากผลงานวิจัยของมายเออร์ พบว่า ผู้บริหารที่มีบุคลิกแบบเก็บตัว ชอบใช้สมาธิในการทำงานเงียบ ๆ ระมัดระวังในเรื่องของรายละเอียด ก่อนลงมือปฏิบัติใด ๆ จะคิดแล้วคิดอีกเป็นเวลานานและมักพอใจที่จะทำงานนั้นตามลำพัง

Introvert......คือ  คนที่มีลักษณะ  โลกส่วนตัวสูง  ชอบความเงียบสงบ  ชอบไปไหนตามลำพังกับเพือนที่สนิทเพียง 2  คน  ถ้าเป็นการคุยลักษณะเชิงแนวคิดหรือไอเดีย  พวกเค้าจะสามารถพูดในคนหมู่มากได้  แต่ถ้าในงานสังสรรค์  พวกเค้าอาจไม่กล้าที่จะพูด  หรือ บางทีถ้าคุณเข้าใกล้เค้า  เค้าอาจจะรำคาญด้วยซ้ำ  แม้ว่าจะทำดีด้วยก็ตาม

introvert  อาจจะมองดูเหมือนคนขี้อาย  ไม่กล้าพูด ก็เพราะว่าพวกเค้าเบื่อสังคม  หรือ  เบื่อผู้คนอื่น ๆ และมักถูกเข้าใจผิดว่า  "ก้าวร้าว"  เพราะว่าพวกเค้ามีสติปัญญามากกว่า  สันโดษ  ที่มักจะไม่ค่อยพูดคุยเรื่องไร้สาระ  หรือ เรื่องทั่ว ๆ ไป  นั่นทำให้ถูกมองว่าเป็นคนไม่น่าคบหา  ไม่น่าพูดคุยด้วย  บางครั้งคุณอาจได้ยิน คำพูดที่ว่า  "เฮ๊ย...เราชอบคุณนะ  แต่หยุดพูดก่อนได้ไหม"  และพบว่าเวลาที่พวกเค้ารู้สึกดีที่สุดคือการได้อยู่  คนเดียว  นั่นคือเวลาที่เค้าได้พัก  และรู้สึกผ่อนคลาย  ถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นคนที่จริงจังกับชีวิต  ก้าวร้าว  ไม่อ่อนโยน แล้วด้วยละก็  คุณเจอคนที่เป็น   Introvert  เข้าแล้วล่ะ

Extrovert.....คือ  คนที่มีลักษณะ  เข้าหาสังคม และผองหมู่เพื่อน  หรือไปหาเพื่อน  มีเพื่อนเยอะ ๆ พวกเค้าจะอยู่นิ่ง ๆ ไม่ได้  หากคุณทิ้งเค้าไว้คนเดียว  สักแปป  แหละ คงจะได้หยิบมือถือ  ขึ้นมาจ้อ  หรือไม่ก็เล่น  Msn  เพราะการอยู่คนเดียวจะทำให้พวกเค้ารู้สึกเหงาและขาดความมั่นใจและดูหงอยไปในทันที  พวกเค้ามักจะแสดงตัวตนของตัวเองออกมาอย่างเห็นได้ชัด  และจะตัดสินคนอื่นจากความรู้สึก  กระซิบนิดนึง....พวกเค้าอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยจะตั้งใจเรียน  เพราะสนใจอะไรไม่ได้นาน  สักพัก ต้องหันไปหาคนพูดคุย  แน่หละ ถ้าคุณพูดคุยสาระ  สักแปป  พวกเค้าอาจจะเมินหน้าหนี  เพราะสิ่งที่พวกเค้าสนใจ  คือ  เรื่องไร้สาระ บันเทิง เฮฮา  การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างธรรมชาติ  และเปิดทางเลือกไว้ให้กับตัวเองเสมอ

*****ที่นี้  สัมพันภาพ  ของคนสองประเภทจะรวมกันได้ยังไงหละ  ก็ในเมื่อทิศทางต่างกัน  หากพวกคุณเป็นเพื่อนกัน  ก็คงยากที่จะปรับตัวเข้าหากัน  แต่ถ้าเป็นแฟนล่ะ  จะเริ่มต้นยังไง  ถ้าอีกคนชอบอยู่เงียบ ๆ สันโดษ   แต่อีกคนชอบรายล้อมด้วยเพื่อนฝูง  การเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหากันและกัน  คงจะทำได้ยาก กว่าหากคุณเจอคนที่ลักษณะคล้ายกัน  หรือ เป็น  introvert  หรือเป็น  extrovert  ด้วยกัน

        สัมพันธภาพระหว่างคนสองประเภทนี้ นักโหราศาสตร์แนวจิตวิทยาสามารถที่จะตรวจดูหารายละเอียด ว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้ต่างคนต่างคิดอย่างไรต่อกัน ดีหรือไม่ดี หวงหาอาทรณ์ต่อกันหรือไม่ หรือว่าเมื่ออยู่ต่อหน้าคิดอย่างไร ลับหลังคิดอย่างไร. การตรวจหาบุคลิคโดยใช้โหราศาสตร์จิตวิทยาง่ายกว่าการทำแบบทดสอบของนักจิตวิทยา ที่อาจจะได้ค่าเบี่ยงแบน ค่าที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะคนอาจจะเจ้าเลห์ไม่ทำการเลือกหัวข้อตามที่ตนเป็นจริง เพราะกลัวความลับความไม่ดีของตนเองรั่วไหล. ดังนั้นการพึงบริการของนักโหราศาสตร์จึงเป็นทางออกที่ดี โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงที่มีผลต่อองค์กร ด้วยวิธีง่ายๆอย่างมีระบบ
สนใจลงทะเบียนศึกษาโหราศาสตร์ ติดต่อ songyos27@gmail.com

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

รายละเอียดหลักสูตรโหราศาสตร์แนวClassic และModernization

classical & Modernization  Astrology course

1.Astrology Symbols - Glyphs
2.Classifying Zodiac Signs.
     Duality Modality Element
3.The Zodiac  12 Sign
4.The 10 Planets and their meaning in Astrology
5.Astrology  classifies and the Astrological 12 Houses
     The houses are grouped into 3 main categories.Angular ,Succedent , Cadent Houses
6.The Planetary Aspects in Astrology
      Major Aspects. , Minor Aspects ,chart Shapes
7.Retrograde motion ,Hora, Navamsa, Trimsamsa In Modern astrology
8.Casting Natal Chart
9.Ephemeris Astrology How to read?
10.Transit in Planet
11.Midpoint 360,90,45Dish
12.Whole Chart Interpret
Integration  Interpretation Natal Chart Bi-Wheel Transit
13.Seminar Astrology  Case Study by student
14.secondary Progress ,Minor Progress,Tertiary progress
15.Moon phase progress
16.Solar Return
17.solstice mirroring house
18.Horary Astrology
19.Election Astrology
ติดต่อเพือรับการเข้าอบรม
ที่songyos27@Gmail.com

วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เปิดรับการอบรมโหราศาสตร์สากลเดือนกรกฏาคม2557

ชมรมโหราศาสตร์นครอินทร์ ตั้งอยู่ในปั้มน้ำมันปตท ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจโหราศาสตร์สากล แบบ Classic astrology หรือ Modern Astrology เป็นหลักสูตรเน้นการปฏิบัติ มากกว่าเรียนทฤษฏี บางท่านเรียนมาเยอะแต่ไม่รู้วิธีการทำนายซึ่งบางที่เขาไม่สอนเทคนิค การเรียนทฤษฏีท่านสามารถไปหาอ่านที่ไหนก็ได้ แต่การสอนวิธีการใช้นั้นไม่มีการถ่ายทอดในปัจจุบัน บางท่านจึงเป็นนักเดินทางที่เรียนไม่มีวันหยุด
 การรับสมัครนักโหราศาสตร์ที่นี้ขอตรวจดวงชะตาก่อนเพื่อว่าท่านมีความสามารถเรียนได้ เป็นนักโหราศาสตร์ที่ดี
และมีความสำเร็จในวิชาได้ ถึงจะรับท่านเข้าเรียน บางที่เขาก็เลียนแบบวิธีอย่างที่นี้คือเอาดวงชะตาไปวางเฉยๆไม่ตรวจ
แล้วใช้คุยสอบถามว่าทำงานอะไร ประกอบวิชาชีพอะไร มีปัญหาเรื่องเงินเรืองเวลาหรือไม่ แต่ที่นี้จะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น
ถ้าท่านมีความสำเร็จในด้านโหราศาสตร์ ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับท่านเข้าอบรมโหราศาสตร์ด้วยการถ่ายทอดวิชาที่ท่านไม่มีทางจะหาเรียนได้ และท่านจะได้รับวิชาโหราศาสตร์แบบไม่ปิดบัง พร้อมช่วยเหลือจนท่านเข้าใจบทเรียนทุกอย่าง จนสามารถทำนายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ท่านที่ดวงถึง ส่งจดหมาย พร้อมประวัติ การศึกษาทั้งทางโลกและโหราศาสตร์ วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากสถานที่เกิดเพื่อตรวจดวงชะตาเบื้องต้น
Email:songyos27@Gmail.com

https://m.facebook.com/groups/181607798521189?view=permalink&id=866489386699690

เปิดรับสมัครอบรมนักโหราศาสตร์สากลเดือนกรกฏาคม2557

ชมรมโหราศาสตร์นครอินทร์ ตั้งอยู่ในปั้มปตท ถนนนครอินทร์ เปิดทำการสอนโหราศาสตร์สากล classic Astrology Modern Astrology เรียนโหราศาสตร์เน้นภาคปฏิบัติมากกว่สทฤษฏี

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เปิดสอนโหราศาสตร์สากลmodern Astrologyเดือนกรกฏคม2557ด่วน

หลักสูตรโหราศาสตร์สากล (Modern Astrology) ขั้นพื้นฐาน ภาคปฏิบัติ จบหลักสูตรนี้ สามารถทำนายดวงชะตาได้แบบไม่ต้องใช้ดาวทิพย์แบบยูเรเนี่ยน เน้นเรือนชะตาและมุมสัมพันธ์ด้วยกฏเกณฑ์ง่ายๆ ที่ไม่ต้องใช้ความจำ เน้นการทำนายโดยเอาดวงชะตาผู้เรียนเป็นหลัก สอนจนสามารถประยุกต์ผันการทำนายได้หลากหลาย เรียนสนุก ไม่เครียด แต่ละครั้งสอบแบบง่าย เรียนเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่มีพื้นความรู้ด้านโหราศาสตร์ยิ่งดี เพราะเป็นหลักสูตรใหม่ที่ไม่ซ้ำกับที่อื่น หลีกสูตรเบื้องต้นต่างๆ จักราศี ความหมายดาว เรือนชะตาต่างๆพิศดาล ระยะเชิงมุม การกำหนดวันเกิดเหตุการณ์ง่ายๆ ดวงชะตาตัวอย่าง วิธีทำนายคดีความ ใครจะแพ้ใครจะชนะ ศาลจะพิพากษาอย้างใด การดูดวงสมพงษ์ วิธีการดูคู่แท้คู่เทียม คู่ชั่วคราว หรือดวงเป็นโสดไม่แต่งงานดูอย่างไร การซื้อขายที่ดินดูอย่างไร ดวงรวยจากการขายที่ดูตรงไหน. การใช้กลยุทธ์ทางโหราศาสตร์เพื่อการจัดการทางธุรกิจ(Strategic for business by astrology) การS.W.O.T.ด้วยหลักโหราศาสตร์ เทคนิคการตรวจดวงชะตาแบบมืออาชีพ การตรวจดวงผู้มาทำนายว่าสิ่งที่พูดนั้นจริงหรือเท็จ ตรวจดวงชะตาจะทราบว่าผู้รับการทำนายคิดอะไรอยู่ในใจ สิ่งทีคิดนั้นจะสำเร็จหรือไม่ อาจจะมีอบรมเพิ่มเติมฟรีสำหรับผู้ที่เข้าเรียนในเรื่องกาลชะตา(horary astrology) midpoint การทำนายเลขศาสตร์และตัวอักษร หมายเลขโทรศัพท์และโหราศาสตร์ดาราศาสตร์สำหรับงานภูมิพยากรณ์ที่แม่นฉมัง ตรวจและจัดผังโดยไม่ต้องถามเจ้าของดวงว่าเดิมตรงนี้ดีหรือร้าย รู้และทราบว่าทำไมเก็บเงินไม่ได้ ทำไมของเหลือในstockกลายเป็นdead stock ทำไมป่วยทั้งบ้าน ทั้งหมดตรวจด้วยดวงดาวบนฟ้า อ่านดาวที่บอกบนฟ้าที่ส่งผลถึงบนพื้นโลก สอนการอ่านปฏิทินและการใช้ปฏิทินโหราศาสตร์ รับสมัครจำนวนจำกัดแค่ 10 ท่านเท่านั้น สอนวันอาทิตย์ตั้งแต่ 14:00-17:30 น.ประมาณ 40 ชม. (หรืออาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 15,000บาท เริ่มบทเรียนแรกเดือนกรกฎาคม 2557 สนใจสมัครโปรดส่งประวัติการเรียนโหราศาสตร์ อาชีพ วุฒิการศึกษา วันเดือนปีเวลาเกิด ไปที่ songyos27@gmail.com