วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

หลักสูตรต่างๆของSky Clock

1.วิชา โหราศาสตร์สากลพื้นฐาน
ทฤษฏี-มูลฐานพยากรณ์
ดาราศาตร์ท้องฟ้ากับโหราศาสตร์ จักราศี เรือนชะตา
ขั้ว ธาตุ เพศ และคุณะ มุมสัมพันธ์ พยากรณ์จรปัจจุบัน
ดวงดิถีกำเนิดและจร ดวงจรโปรเกรส ดวงจรทินวรรษ
ตัวอย่างวิธีการพยากรณ์ดวงกำเนิดและจรตามหลักโหราศาสตร์สากล
ฝึกการพยากรณ์โดยใช้ดาวพระเคราะห์สากลล้วนๆและเพิ่มเติมดาวคีร่อน
เวอร์เท๋ก จุดองค์ลาภใช้อ่านอย่างไรในดวงชะตา
2.วิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนขั้นพื้นฐาน
ความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ความหมายของจุดเจ้าชะตาทั้ง6และจุดเจ้าชะตาผสม ดาวเคราะห์ ดาวทิพย์ ศูนย์รังสี จุดอิทธิพล ตรีโกณ และจตุโกณ ใช้จานคำนวณ 360องศา 90 องศา 45 องศาด้วยมือ และเทคนิคจานคำนวน2ชั้นเบื้องต้นหลักการพยากรณ์จร วันเข้าสูตร การพยากรณ์จรปัจจุบัน และการพยากรณ์จรโดยโค้งสุริยยาตร์ ภาคเรือนชะตายูเรเนียน ขั้นตอนและตัวอย่างในการการพยากรณ์จรและกำเนิด ตามหลักโหราศาสตร์ยูเรเนียน ครบถ้วนตามแบบอาจารย์จรัญ
3.วิชาโหราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ โหราศาสตร์สากล - ยูเรเนียนเทคนิคการพยากรณ์และกรณีศึกษาดวงตัวอย่างประกอย เน้นด้านปฏิบัติ
การทำนายดวงกำเนิด การทำนายดวงจร โปรเกรส ดิถีโปรเกรส ดวงจรทินวรรษ
การทำนายแบบใช้วงรอบต่างๆ การใช้กาลชะตา การวางฤกษ์ การกำหนดเหคุการณ์
กำหนดวันที่จะเกิดเหตุการณ์แบบในใจ ฮ้วงจุ้ยในแบบโหราศษสตร์สากลพร้อมกับใช้งานจริง
โหราศาสตร์ทำนายแบบแกนเมษและแกนมังกร ทั้ง2แกนเจ้าชะตจะเป็นคนอย่างไร
โหราศาสตร์ยูเรเนียนในรูปแบบจานคำนวน2ชั้นที่พิสดารหาตำแหน่งและกรรมวิธีการใช้แบบเจาะลึก
ภาคเรือนชะตายูเรเนียนสอนวิธีดูแบบใช้งานจริง จริงๆเข้าใช้ดูอย่างไร ทุกรายวิชาเป็นเชิงปฏิบัติการ
เน้นไปทางดวงกรณีศึกษา การประยุกต์ทฤษฏีเข้ากับการใช้งานจริง
ทุกรายวิชาถ้าหากสนใจให้Emailไปที่ Songyos@hotmail.com เมื่อครบจำนวนคนที่สนใจ ทางชมรมจะเปิดการเรียนการสอน
และนัดสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อม และความรู้ บางท่านมีความรู้มากพอ ประการณ์ทั้งการเรียนมาหลายสำนักอาจจะให้ไปเรียนเชิงปฏิบัติการได้ทันที ส่วนบางท่านพื้นความรู้ในโหราศาสตร์น้อยเช่นเคยเรียนยูเรเนียนมาแต่ไม่เคยเรียนสากลมาก็ให้ไปเรียนเพื่มเตืม
ในรายวิชาที่ขาด สนใจที่จะเรียนก็ให้สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ยิ่งไม่เคยมีพื้นความรู้มาก่อนเลยทางชมรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สีของดาวมฤตยู

โหราศาสตร์สากลเรื่องของดาวมฤตยูในด้านดี-การเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ดีก้าวหน้า บุกเบิก ค้นพบ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ
ก่อตั้งริเริ่มในสิ่งใหม่ๆ กิจการเข้าขั้นสูงสุดยอด
ในด้านร้าย- ความรีบร้อนในการไปสู่ผลแห่งความวิบัติ อุบัติเหตุ รถเสีย เครื่องไฟฟ้าพัง
ดาวมฤตยูเป็นดาวที่ไม่อาจเดาใจได้ง่ายๆนัก มักจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
ในโหราศาสตร์สากล-ยูเรเนียน
1.ตรวจดูวงรอบ(Cycle Planet in Transits to your Natalvitie)
2.ตรวจดูว่ามฤตยูจรต่างๆทำมุมกับดวงกำเนิดอะไรบ้าง
ในโหรายูเรเนียนตรวจดูว่าสัมผัสกับจุดเจ้าชะตาทั้ง6และจุดเจ้าชะตาผสม
อะไรบ้างทั้งดวงจรวี1วี2 โปเกรสและจุดกำเนิด
โครงสร้างภาพดาวมฤตยู สำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียน จานคำนวน 2 ชั้น
ใช้จานคำนวน 45 องศาแบบ 2 ชั้น ลงดาวจริงและดาวตัวลบ หมุนหาโครงสร้างของดาวมฤตยูทำมุมกับ
ศูนย์รังสีจุดเจ้าชะตาหรือดาวอะไรบ้างทั้งด้านบวกและด้านลบ จุดเจ้าชะตาทั้ง6 ดาวโดด จุดเจ้าชะตาผสม
3.ตรวจดูจุดอิทธิพลหางว่าวของมฤตยู
ในโหราศาสตร์สากล ท่านให้ความหมายดาวเทียบเป็นสีได้ดังนี้ครับ บางท่านอาจจะนำไปใช้เพื่อแก้เคล็ดต่างๆ
เสดาะเคราะห์คือดาวไหนให้โชคที่ไม่ดีก็ใก้แก้ดวยสีนั้นๆ ดาวไหนที่นำมาซึ่งโชคลาภก็ให้รับเอาสีนั้น
1.ดาวมฤตยู เป็นสีตาหมากรุก ให้ใส่ตอนดาวมฤตยูจรมาทำมิดีมิร้ายกับดวงชะตา
2.มฤตยู/เสาร์ เป็นสีดำเป็นแถบๆ
3.มฤตยู/พฤหัส เป็นสีเขียวปนแดงเป็นแถบๆ
4.มฤตยู/อาทิตย์ เป็นสีเหลืองหรือสีเหลืองเป็นจุดๆ กลมๆ
5.มฤตยูกับพุธ สีน้ำเงินอ่อนระคนกันเป็นแถบ
6.มฤตยู/ศุกร์ สีนำเงินขาวสลับกัน

ชีวิตไม่แน่นอน

ดาวที่แปลว่าโหราศาสตร์ของโหราสากลในชีวิตของมนุษย์มีเรื่องราวสารพัดสารพันสารเพที่มากมาย บางครั้งก็คาดคเนได้ บ้างครั้งก็ประหลาดใจ
กะไว้อย่างไปเจออีกอย่าง เครียดแทบตายผลออกมาตรงกันข้าม ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ถ้าลองสังเกตุหรือสนใจ
จะพบเหตุการณ์อย่างน่าประหลาดใจ
ในโหราศาสตร์ ศาสตร์แห่งการทำนาย ทุกระบบทุกวิชามักจะสรุปเหตุการณ์ได้ 2 ประเภทคือ
1.เหตุการณ์ที่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ
2.เหตุการณ์ที่ไม่สามารถทำนายล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง
ตามความเชื่อในทางศาสนา ตามลัทธิจะอ้างเหตุการณ์เหล่านี้บ้างว่า พรหม ลิขิต กรรมเก่า พระเจ้ากำหนด
เราไม่สามารถรู้ได้ว่ากรรมจะตามทันเมื่อไร หรือพรหมลิขิตจะกำหนดเหตุการณ์ว่า รวยเมื่อไร พบเนื้อคู่ปีใด เจออุบัติ
เหตุวันไหน จะเจ็บป่วยเดือนไหน เดินทางปลอดภัยหรือไม่ หรืออะไรอีกมากมาย ตราบที่มนุษย์มีกิจกรรมเวียนว่ายอยู่ใน
วัฏะของสังคมโลก เมื่อมนุษย์เชื่อว่าพระเจ้ากำหนดชีวิตคนมา ก็ต้องหาคนที่สามารถล่วงรู้ชีวิตที่ลิขิตเอาไว้ล่วงหน้า
หรือพูดภาษาชาวบ้านว่าเอบดูโพยของพระผู้ลิขิต(Script) หรือหลักวิชาที่ว่าด้วยการทำนายเหตุการณ์ต่างๆให้เกิดความแม่นยำ
บางท่านหูทิพย์ตาทิพย์ปากทิบ บางท่านดูหน้าดูตาดูมือเล็บดูเท้า ดูหูดไฝขี้แมงวัน บางท่านก็เอาวันทั้ง7 บางท่านก็เอาเดือนทั้ง12
บางท่านเอาวัน+เดือน+ปี จนกระทั้งเอาดวงดาวบนท้องฟ้ามาดู แล้วแยกชั้นเอาว่าวิชาของชั้นเป็นชั้นสูง เพราะเอาดาวมาดูเทียบเคียง
ว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง ของคุณมันเป็นประเภทศาสตร์ชั้นต่ำเพราะหยิบเอาใบไม้มาดูเห็นมั๊ยแค่วิชาของชั้นสูงกว่ามากเลยที่เดียวเพราะมันอยู่นอกโลก วิชาที่เธอใช้อยู่แคในโลกแถมต่ำกว่าก้อนเมฆ เพราะยังมีวิชาดูก้อนเมฆที่เป็นศาสตร์ชั้งสูงที่ในการออกรบของกษัตร์และแม่ทัพต่างๆ
สมัยต่างๆ
สรุปก่อนที่เรื่องจะบานปลายไปกันใหญ่ เหตุการณ์ต่างๆที่ไม่แน่นอนนั้นคือดาวมฤตยู(Uranus)นั้นเอง สังเกตุว่าดาวมฤตยูอยู่ในราศีไหน จะเกิดเหตุการณ์ต่างๆแบบไม่คาดฝัน ลองคิดดูล่วงหน้า ถ้าอยู่ในราศีเมษจะเกิดอะไรขึ้น อยู่ในราศ๊มีนภพ12ของโลกหมายถึงเครียดนอนไม่หลับ โรงงานตึงเครียด ที่นี้ในยุคเศรษฐกิจกำลังมีปัญหา ปัญญาในสมองมนุษย์ไม่อาจจะต่อกรได้ก็ต้องพึงความเฮง แล้วแต่ว่าเฮงดี หรือเฮงซวย
หรือต้องท่องคาถาเฮงไล้ซวยขื่อแปลตามภาษาบาลีจีนว่าขอให้โชคลาภจงประสพแลูกช้างเทอญ ความวิบัติต่างๆจงหมดไป ดังนั้นมนุษย์จึงเชื่อความเฮงกลัวความซวย สิ่งเหล่านี้จึงเป็นหน้าที่ของบรรดาหมูเดาหรือหมดดูนั้นเอง อาจารย์จรัญ พิกุลเคยพูดเล่นกันบ่อยๆว่า หมอดูคู่กับหมอเดา หมอมีเชาวน์ก็เดากันน่าดู แต่ถึงอย่างงั้นวิชาชีพหมอดูก็ทำเงินกันเป็นหมื่นล้านบาท ดูกันทุกวิชาชีพตั้งแต่แม่ค้า มนุษย์เงินเดือน วิชาชีพอิสสระ หรือ ปริญญาตรียันปริญญาเอกก็ต้องมาพึงหมอดู ดังนั้นทุกชีวิตจึงอยู่ภายใต้ของดาวมฤตยูครอบงำส่งผ่านทางหมอดู ดังนั้นวิชาการทำนายจึงสรุปเอาเป็นว่าดาวมฤตยู แล้วให้ตรวจสอบวงรอบดาวมฤตยูจรกับกำเนิดให้ดีๆแล้วจะรู้ว่าชีวิตจะรุ่งจะล่วงในอายุเท่าใดครับ
สวัสดีตัวอย่างดาวมฤตยูเข้าไปเกี่ยวข้องกับมนุษย์
อาทิตย์/มฤตยูหัวใจวาย
พฤหัส/มฤตยู เสี่ยงโชค เก็งกำไร มรดก