วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

เปิดสอนหลักสูตรพยากรณ์จรภาคปฏิบัติการ

 เปิดสอนหลักสูตรพยากรณ์จรภาคปฏิบัติการสำนักโหราขี่เมฆา(Cloudy Astro)

สนใจติดต่อ

https://www.facebook.com/khunsongyos?mibextid=ZbWKwLอิเทวอน โศกเศร้าที่เกาหลี

 killings Zone

ดวงชะตาคืนวันฮาโลวีนที่คนเหยียบกันตาย เพราะดวงวันเกิดเหตุไม่ดี เวลาเกิดเหตุการชั่วโมงแห่งมรณะ เหมือนผีผลัก คนที่มีดวงถึงฆาต จะเดินเท้าเข้ามาสู่บริเวณ killing Zoneหลักสูตรเแิดสอนโหราศาสตร์สากล

  
หลักสูตรโหราศาสตร์สากล ออนไลน์

western Astrology course

เปิดสอนทางออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็เรียนได้หลักสูตรที่เปิดมี3หลักสูตร

1.Basic Course work shopเป็นหลักสูตรที่เน้นการพยากรณ์ ยกตัวอย่างดวงผู้เขาเรียน

2.หลักสูตรพยากรณ์จร(
Transits)

3.หลักสูตรดวงชะตาการวางฤกษ์ ภาคปฏิบัติ 

  ทุกหลักสูตรจะเน้นสอนภาคปฏิบัติ ไม่เอาเรื่องที่มีในตำราหรือเรื่องที่กาอ่านได้มาสอน ไม่ใช่การอ่านตำราให้ฟัง

สนใจในหลักสูตรติดต่อ

https://www.facebook.com/groups/181607798521189/?ref=share_group_link