วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

Solar Returns what it Meaning

ดวงจรทินวรรษ
(Solar Returns)

ดวงจรทินวรรษคือวันที่อาทิตย์จรปัจจุบันมีสมผุสองศาลิปดาและฟิลิปดาตรงกับอาทิตย์กำเนิดหรือเวลาที่อาทิตย์จรกุมสนิทกับอาทิตย์กำเนิด หรือวันที่คล้ายกับวันเกิด นักโหราศาสตร์สากลผูกดวงจรทินวรรษเพื่อตรวจดูแนวโน้มทั้งปี มีอายุแค่หนึ่งปี เมื่อถึงปีถัดไปก็ผูกดวงจรทินวรรษใหม่ได้ในแต่ละปี ดังนั้นดวงจรทินวรรษจึงเป็นดวงจรชนิดหนึ่งแต่เป็นของส่วนบุคคลคือดวงใครดวงมันใช้อ่านเฉพาะส่วนบุคคล
บางท่านมีความเชื่อว่าในขณะที่ตรงกับเวลาคล้ายวันเกิดหรือดวงจนทินวรรษต้องแก้เคล็ดด้วยการจุดพลุเพื่อที่จะให้มีชีวิตที่ดี ดวงพุ่งเหมือนกับพลุที่ขึ้นสูท้องฟ้าและมีแสงสว่างนำทาง ถ้าให้ดีวันนั้นให้อยู่ในบ้านไม่ต้องไปไหนถ้ามีเรื่องราววุ่นวายจะทำให้เสียได้ทั้งปี บาวท่านอาจจะมราณังในวันคล้ายวันเกิด คล้ายๆวันสุกดิบให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง บางท่านอาจจะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล บางท่านในปีนั้นอาจะมีข่าวดี เลื่อนตำแหน่ง แต่งงานใหม่ ได้บุตร บางท่านอาจจะมีดวงหย่า บางท่านเชื่อว่าปีนี้จะดีหรือไม่ดีให้สังเกตุก่อนเวลาหกชั่วโมงหรือเวลาภายใน24ชี่วโมงว่าจะมีเหตุการจริงอะไรเกิดขึ้น นั้นคือผลที่จะต้องเจอภายในปีนั้นๆ เช่นมีเรื่องวุ่นวาย ทะเลาะเบาะแว้งแสดงว่าภายใยปีนั้นจะมีเรื่องวุ่นๆทั้งปี ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เหมือนลางบอกเหตุ
ในแวดวงนักโหราศาสตร์มักจะผูกดวงขึ้นมาเพื่อดูอย่างย่อๆก่อนว่าภาพรวมในปีนั้นเป็นอย่างไรเช่น
1.อยู่ในเรือนมุม จะเทียบกับวันพระจันทร์ดับหรือวันอมาวสี(New Moon) หมายถึงปีแห่งการเริ่มต้นอะไรสักอย่าง
2.อยู่ในเรือนกลางจะเทียบกับวันพระจันทร์เพ็ญ(Full Moon)หมายถึงปีแห่งการรอรับผลอะไรสักอย่าง
3.อยู่ในเรือนปลายจะเทียบกับวันที่พระจันทร์ข้างแรมหมายถึงปีแห่งการเตรียมความพร้อม เหมาะกับการวิเคราะห์สิ่งที่ได้ทำมาในอดีตเพื่อปรับปรุงเท่านั้นไม่เหมาะกับการริเริ่มสิ่งใหม่ๆ เป็นปีที่ควรสะสาง ทบทวน