วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชมรมSkyclockโหราศาสตร์สากล-ยูเรเนียน จานคำนวณสองชั้น: อังคารกุมเน็ปจูน2554

ชมรมSkyclockโหราศาสตร์สากล-ยูเรเนียน จานคำนวณสองชั้น: อังคารกุมเน็ปจูน2554

อังคารกุมเน็ปจูน2554


การกุมกันระหว่างดาวอังคารกับเนปจูน
(จากโหราศาสตร์การเมืองโดยอาจารย์จรัญ พิกุล ฉบับ พ.ศ.2493)หน้า193 เขียนไว้ว่า
วักจักรของดาวอังคารกุมเน็ปจูน มีความสำคัญในการพิจารณาเหตุการณ์บ้านเมือง อย่างสำคัญ
ดาวอังคารให้ความหมายถึง การวิกฤต ดาวเนปจูนให้ความหมายถึงการซ่อนเร้น ลึกลับเงื่อนงำ
หรือในโหราศาสตร์การแพทย์บ่งบอกถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ในทางภูมิอากาศ หมายถึงลมพายุในทะเล
ในทางการทหาร ดาวคู่นี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม พศ.2493 เรือเยอรมัน ได้ถูกระเบิดของฝ่ายทหารพันธมิตร
จมอับปางไปในที่สุด มีทหารหลายนายตายไปกับการครั้งนี้
อังคารกุมเนปจูน นี้บางครั้งอาจจะให้เกิดเหตุฉุกเฉินทางทหาร การนัดหยุดงาน การลาออกของบุคคลสำคัญ
การเสียหายจากการเดินทาง ทางอากาศ การจลาจนทั่วโลก การพิพากษาที่น่าผิดหวัง
ในวันที่21 กุมภาพันธ์ 2554เวลา11.34.05น.
มีดาวอังคารกุมเนปจูนในทวารภพสิบ
ภพสิบในโหราศาสตร์บ้านเมืองให้ความหมายเป็นสังเขปว่า
กษัตริย์ ประธานาธิบดี คณะรัฐบาล บุคคลสำคัญของชาติ การค้าของประเทศ สินเชื่อและอำนาจ
ชื่อเสียงของประเทศ
อังคารในภพสิบ เกิดข้อปัญหาในวงการทหารชั้นสูง ข่าวลือสงคราม การเคลื่อนกำลัง รัฐบาลจะได้รับผลกระเทือน
เนปจูนภพสิบ เกรียติภูมิของประเทศชาติจะเสื่อมเสีย รัฐบาลง่อนแง่น การเลือกตั้งใหม่จะอุบัติในภายหลัง คนชั้นสูงจะเกิดคดี
พุธกุมอังคารการพูดจาที่ไม่ลดราวาศอก ความคิดที่ใช้ความรุนแรง
พุธกุมเนปจูน การออกกฏหมายล้มเหลว
ในทางยูเรเนียน
อังคาร/เนปจูน=ลัคนา จันทร์ เซอุส พุธ
อังคาร/เนปจูน แปลว่าการทำลายล้าง การติดเชื้อ
เท่ากับเซอุส แปลาว่าอำนาจที่ต้านทานไม่ได้
เท่ากับพุธปลว่าการยั่วยุก่อให่เกิดความขัดแย้ง
เท่ากับลัคนและจันทร์หมายถึงเป็นที่สนใจและกระทบถึงคนภายในประเทศ
บทความนี้เขียนเื่พื่อเป็นการศึกษาด้านโหราศาสตร์เท่านั้น
สวัสดี