วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ดาวพุธพักต์ในเดือนมิถุนายนส่งผลเสียหายต่อโครงการธุรกิจ

ดาวพุธคือดาวแห่งการสื่อสารการค้า ธุรกิจ หุ้น เมื่อดาวโคจรพักต์หรือภาษาโหรอธิบายว่ามันโคจรแบบถอยหลังเมื่อมอวจากโลกเหมือนนั่งอยู่ขบวนรถไฟมองไปเห็นเสาไฟฟ้าเหมือนถอยหลัง  เมื่อดาวพุธเดินถอยหลังทำให้เศรษฐกิจไม่ขยับโครงการต่างๆเอกสารสัญญาต่างๆจะล่าช้าไปหมด จนกว่าดาวพุธจะเดินหน้าเดือนกรกฏาคม2557 ดังนั่นการตกลงเรื่องต่างๆจะโดนแช่แข็งตั้งแต่วันที่17มิถุนายน 2557
https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/776819745685145:0