วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2552

ภาพวันงานบางส่วน
 
 
 
 
Posted by Picasa

skyclock seminar

 
 
 
 
Posted by Picasa

โหราศาสตร์เข้าสู่ประเทศได้อย่างไร

ประวัติความเป็นมา โหราศาสตร์ยูเรเนียน ในประเทศไทย
เมื่อปีพ.ศ. 2502 โหราศาสตร์ยูเรเนียน ได้มีการเริ่มจุดประกาย วิชาโหราศาสตร์แนววิทยาศาสตร์ เข้าสู่ประเทศไทย โดยท่านอาจารย์ จรัญ พิกุล ได้พบเอกสาร ข้อเขียน
เกี่ยวกับโหราศาสตร์ ยูเรเนียน

ปีพ.ศ. 2503 วันที่ 19 มกราคม ท่านอาจารย์ จรัญ พิกุลรับหนังสือภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับดวงดาวฉบับย่อ จาก คุณอุดม ปัทมินทร์ เพื่อนท่านอาจารย์ ชื่อว่า
In Search หนังสือเล่มแรก ที่เป็นปฐมบทการศึกษา
วิชาโหราสาสตร์ ยูเรเนียน ต่อมาได้มีการศึกษาต่อยอดค้นคว้าจนถึงในทุกวันนี้

ปีพ.ศ. 2509 ท่านอาจารย์ พบกับ พ.อ. จง แปลกบรรจง ที่สนใจได้อ่านเกี่ยวกับ
โหราศาสตร์ ยูเรนียน จากพยากรณ์สารของอินเดีย จึงได้ร่วมมือค้นคว้า
วิชาโหราศาสตร์ ยูเรเนียน ในครั้งแรกวิชานี้ได้ตั้งชื่อว่า โหรารังสีนิยม
( ยูเรเนียน หมายถึงรังสี ) ต่อมาก็ได้เรียกวิชานี้ทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า
“โหราศาสตร์ ยูเรเนียน” Uranian Astrology

ต่อมาปลายปีพ.ศ. 2509 ท่านอาจารย์ จรัญ ได้หนังสือจากประเทศ สหรัฐอเมริกา
ถือเป็นการได้รับหนังสือ “ สูตรดาว ” เล่มแรกของการค้นคว้าเป็นภาษาอังกฤษ

ปีพ.ศ. 2510 ท่านอาจารย์ จรัญ ได้สั่งหนังสือจากทางประเทศสหรัฐอเมริกาอีก
หลายเล่มเกี่ยวกับวิชา โหราศาสตร์ ยูเรเนียน ท่านได้ค้นคว้าจนค้นพบ แก่น ที่มา
และจุดที่สำคัญของวิชา

ปีพ.ศ. 2511 ท่านอาจารย์ จรัญ ได้ออกหนังสือเกี่ยวกับโหราศาสตร์ ยูเรเนียน เล่มแรก
ชื่อว่า “ แนะนำโหรา ยูเรเนียน ” เป็นหนังสือปกดำแจกในงานศพ จากเนื้อหา ความรู้


ที่ท่านอาจารย์ ถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้ นับเป็นคุณประโยชน์อย่างอนเกอนันต์
ของวงการโหราศาสตร์ประเทศไทย โดยเฉพาะ วิชาโหราศาสตร์ ยูเรเนียน ถือได้ว่า
เป็นหนังสือโหราศาสตร์ ยูเรเนียน เล่มแรกของประเทศไทย

ในปีพ.ศ. 2511 เช่นกัน ท่านอาจารย์ จรัญ พิกุลเริ่มการเปิดอบรมทางไปรษณีย์ หรือ
โหราศาสตร์ ยูเรเนียน ป.ณ. พร้อมกับ ออกหนังสือ ยูเรเนียน สัมพันธ์ ชุดแรก

ปีพ.ศ. 2515 ท่านอาจารย์ จรัญ ได้เปิดอบรมร่วมกับท่านอาจารย์ ประยูร พลอารีย์
ครั้งแรกที่โรงเรียน เกริก เป็นการเริ่มโรงเรียนโหราศาสตร์ ยูเรเนียน ชื่อว่า
โรงเรียน โหราศาสตร์กรุงเทพ

ปีพ.ศ. 2516 โรงเรียน โหราศาสตร์กรุงเทพ ได้พระราชทานใบประกาศนีย์บัตร
ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร โหราศาสตร์ยูเรเนียน จากเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา
ในวันที่ 17 มีนาคม 2516

ปีพ.ศ. 2517 มีการประชุมโหราศาสตร์โลก ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนโหราศาสตร์
ฮัมเบอร์ก ประเทศเยอรมัน ( โหราศาสตร์ ยูเรเนียน )

ปีพ.ศ. 2521 หนังสือพระเคราะห์สนธิ เล่มแรกเป็นภาษาไทย จัดทำได้สำเร็จ จากโรงเรียน โหราศาสตร์ กรุงเทพ โดยอาจารย์ ประยูร กับคณะ

ในปี 2521 ปีเดียวกัน ถือเป็นปีที่สำคัญต่อท่านอาจารย์ จรัญ อย่างมาก นั่นคือ
การค้นพบ กรรมวิธีการหมุนดาวระบบ ยูเรเนียน จานคำนวณ 2 ชั้น
หลังการจากไปของคุณพ่อของท่านอาจารย์ จรัญ พิกุล คือ ท่านขุนขบวนบถดำริห์
หรือ ท่าน จรด พิกุล ที่มีชาตะ 4 กรกฏาคม 2438 มรณะเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2521เรื่องทั้งหมดข้าพเจ้าได้มาจากการบันทึกของ ท่านอารย์ จรัญ พิกุล
ข้าพเจ้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นข้อมูล เรื่องราวประวัติที่ควรทราบอย่างยิ่ง
สำหรับผู้ที่ศึกษา โหราศาสตร์ ยูเรเนียน จะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของ
โหราศาสตร์ ยูเรเนียนในประเทศไทย
ถึงแม้ว่าปัจจุบัน ท่านอาจารย์ จรัญ พิกุล และผู้ร่วมค้นคว้าที่สำคัญอีกท่านหนึ่ง
ของประเทศไทย นั่นคือ ท่าน อาจารย์ ประยูร พลอารีย์ ที่ได้จากไปแล้ว
แต่ความรู้ และวิชาสิ่งที่ท่านได้บุกเบิก ค้นคว้าได้ฝากเอาให้กับอนุชนคนรุ่นหลัง
ถือได้ว่ามีค่านานัปการ ที่เป็นพื้นฐาน ของวิชาโหราศสตร์ สากล – ยูเรเนียน จนทุกวันนี้

ข้าพเจ้า มีโอกาสและโชคดีอย่างยิ่ง ที่ได้สัมผัสกับท่านอาจารย์ ความกรุณาอันอบอุ่น
พร้อมกับคุณความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่าน นับเป็นสิ่งที่เปรียบค่าไม่ได้
และหาไม่ได้อีกในปัจจุบัน ข้าพเจ้าขอตั้งปณิธาน ที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และวิชา
เทคนิคสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับ วิชาโหราศาสตร์ที่ท่านอาจารย์ จรัญได้ถ่ายทอดให้แก่
ข้าพเจ้าด้วยจิตที่เป็นสาธารณะ เพื่อเป็นการสืบต่อ จากรุ่น สู่ รุ่น ลงไว้ในหนังสือเล่มนี้

ผู้ที่ศึกษากรรมวิธี การพยากรณ์ต่างๆจากหนังสือเล่มนี้ ควรต้องมีการศึกษา
พื้นฐานของ โหราศาสตร์ ยูเรเนียน มาบ้างจึงจะเกิดความเข้าใจได้คุณประโยชน์
ถึง สิ่งที่ท่านศึกษาจากหนังสือเล่มนี้

คุณประโยชน์และคุณความดีใดๆที่ได้รับความรู้จากหนังสือเล่มนี้
ข้าพเจ้าขอยกให้กับ บูรพาจารย์ คือท่านอาจารย์ จรัญ พิกุล
อีกทั้ง ท่านอจารย์ ประยูร พลอารีย์ บูรพาจารย์โหราศาสตร์ ยูเรเนียน แห่งประเทศไทย ตลอดจนบูรพาจารย์ในอดีตทุกท่าน
ด้วยความเคารพอย่างสูง
วรเชษฐ์ ตียเกษม
7 กุมพาพันธ์ 2008

ทิศทางของชมรมSky Clock

วัตถุประสงค์ชมรม SKY CLOCK

เพื่อสังคม และดำรงรักษาไว้ซึ่งโหราศาสตร์ในแนวทางของโหราจารย์จรัญ พิกุลn วิสัยทัศน์ชมรม SKY CLOCK

SKY CLOCK เป็นองค์กรกลางเผยแพร่ สนับสนุน และส่งเสริมความรู้ทางด้านโหราศาสตร์ทุกสำนัก

ด้วยความเป็นมิตรและยกระดับองค์ความรู้ก้าวสู่มาตรฐานสากลครบถ้วนด้วยจริยธรรม


n เป้าหมายชมรม SKY CLOCK

คือ จัดงานทำบุญเชิดชูครูบาอาจารย์ประจำทุกปี
ยกระดับวิชาโหราศาสตร์และองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับและนับถือของคนทั่วไปอย่างสากล
เป็นที่รวมตัวของนักโหราศาสตร์ทุกค่ายสำนัก สร้างสรรค์สิ่งที่ดีสู่สังคม
เป็นเวทีระดับประเทศของการสัมมนาวิชาการโหราศาสตร์n กิจกรรมของ SKY CLOCK เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชมรม มีดังนี้

1. การจัดงานประจำปีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและเชิดชูครูบาอาจารย์

2. การเรียนการสอนวิชาโหราศาสตร์สากลสู่ยูเรเนียนในระดับพื้นฐาน ขั้นปฏิบัติการและขั้นชำนาญการ

3. การสัมมนาวิชาการทางโหราศาสตร์ ทั้งประจำปีและสัมมนาย่อยทุกไตรมาศ เสวนาสัญจร

4. การจัดทำหนังสือให้ความรู้ทางโหราศาสตร์และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ

เช่น วารสารรายไตรมาส เป็นต้น