วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

เปิดรับการอบรมโหราศาสตร์สากลเดือนกรกฏาคม2557

ชมรมโหราศาสตร์นครอินทร์ ตั้งอยู่ในปั้มน้ำมันปตท ถนนนครอินทร์ จังหวัดนนทบุรี ได้เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจโหราศาสตร์สากล แบบ Classic astrology หรือ Modern Astrology เป็นหลักสูตรเน้นการปฏิบัติ มากกว่าเรียนทฤษฏี บางท่านเรียนมาเยอะแต่ไม่รู้วิธีการทำนายซึ่งบางที่เขาไม่สอนเทคนิค การเรียนทฤษฏีท่านสามารถไปหาอ่านที่ไหนก็ได้ แต่การสอนวิธีการใช้นั้นไม่มีการถ่ายทอดในปัจจุบัน บางท่านจึงเป็นนักเดินทางที่เรียนไม่มีวันหยุด
 การรับสมัครนักโหราศาสตร์ที่นี้ขอตรวจดวงชะตาก่อนเพื่อว่าท่านมีความสามารถเรียนได้ เป็นนักโหราศาสตร์ที่ดี
และมีความสำเร็จในวิชาได้ ถึงจะรับท่านเข้าเรียน บางที่เขาก็เลียนแบบวิธีอย่างที่นี้คือเอาดวงชะตาไปวางเฉยๆไม่ตรวจ
แล้วใช้คุยสอบถามว่าทำงานอะไร ประกอบวิชาชีพอะไร มีปัญหาเรื่องเงินเรืองเวลาหรือไม่ แต่ที่นี้จะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น
ถ้าท่านมีความสำเร็จในด้านโหราศาสตร์ ทางเรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะรับท่านเข้าอบรมโหราศาสตร์ด้วยการถ่ายทอดวิชาที่ท่านไม่มีทางจะหาเรียนได้ และท่านจะได้รับวิชาโหราศาสตร์แบบไม่ปิดบัง พร้อมช่วยเหลือจนท่านเข้าใจบทเรียนทุกอย่าง จนสามารถทำนายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
ท่านที่ดวงถึง ส่งจดหมาย พร้อมประวัติ การศึกษาทั้งทางโลกและโหราศาสตร์ วันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากสถานที่เกิดเพื่อตรวจดวงชะตาเบื้องต้น
Email:songyos27@Gmail.com

https://m.facebook.com/groups/181607798521189?view=permalink&id=866489386699690

เปิดรับสมัครอบรมนักโหราศาสตร์สากลเดือนกรกฏาคม2557

ชมรมโหราศาสตร์นครอินทร์ ตั้งอยู่ในปั้มปตท ถนนนครอินทร์ เปิดทำการสอนโหราศาสตร์สากล classic Astrology Modern Astrology เรียนโหราศาสตร์เน้นภาคปฏิบัติมากกว่สทฤษฏี