วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กรรมเก่าจากชาติที่แล้ว

อดีตกรรม กรรมเก่าจากอดีต
การกลับชาติมาเกิดในทางโหราศาสตร์สากลให้ข้อสังเกตุว่ามาจากดาวสามดวงคือ เสาร์ พฤหัส พุธ ซึ่งอิทธิพลของดาวเสาร์
คือผลกรรมเก่าทั้งหมด อุปสรรค และความติดขัดของชีวิต ถ้ามีอิทธิพลเสียจะมีความล่าช้าในชีวิต อับโชค ลำบาก อาภัพ ความผิดหวัง
ความไม่สมหวัง
ดาวเสาร์
ดาวเสาร์ถือว่าเป็นดาวบาปเคราะห์ใหญ่ หมายถึงความจำกัด หดตัว ความล่าช้า
ในด้านดีของดาวเสาร์หมายถึงการมีระเบียบ ความจริงจัง ตรงไปตรงมา มีความรับผิดชอบ มีความอดทนสูง ประหยัดอดออม
ในด้านร้ายของดาวเสาร์หมายถึงความอับโชค ขี้หวาดกลัว เห็นแก่ตัว โลภมาก เข้มงวดเกินไป มองโลกในแง่ร้าย ปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม ดังนั้นชีวิตจะดีหรือชั่ว จะรุ่งจะเรือง ยุ่งเหยิงหรือรุ่งริ่ง ขึ้นอยู่กับดาวเสาร์ เจ้าแห่งเจ้ากรรมนายเวรนั่นเอง
ดาวพฤหัส
ถือว่าเป็นผลแห่งบุญ กรรมดี โชคลาภ ปกป้องคุ้มกัน แคล้วคลาดจากอันตราย ความหมายของดาวพฤหัสคือ
การขยายตัว เป็นประธานฝ่ายดาวศุปเคราะห์
ในด้านดีจะเป็นที่รักใคร่นับถือของคนทั้งหลาย มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบุคคลอื่น มีโชคดี เจริญก้าวหน้า การวินิจฉัยที่มีเหตุผล มีอุดมคติ มีความสำนึก มีทรัพย์สมบัติ โภคทรัพย์ บุญสมบัติทั้งหลาย ดาวพฤหัสอยู่ในตำแหน่งที่ดี ถือว่าคนมีบุญมาเกิด
ในด้านร้ายหรือดาวพฤหัสเสีย จะทำให้หยิ่งยโส โอ้อวด สุหรุ่ยสุหร่าย นักการพนัน โลภมาก เชื่อมั่นในตัวเองสูง ทำอะไรเกินตัวไม่มีเหตุและผล หน้าไหว้หลังหลอก
ดาวพุธ
ดาวพุธดาวแห่งความทรงจำ ควบคุมความรู้สึก สัมผัส และการเห็น รับอำนาจและปฎิเสธอำนาจ เป็นดาวที่หมายถึงพรหมลิขิต กำหนดให้แสดงบทบาทของชีวิต เป็นทูตของสวรรค์ วิถีชีวิตของมนุษย์ถูกลิขิตกำหนดบทบาทโดยดาวพุธเป็นตัวแสดง ทั้งด้านจิตและกายภาพ คือความนึกคิดของบุคคลและจิตใจ ดาวพุธจะบงการ ให้แสดงทุกบทบาทออกมา
ในด้านดีพุธหมายถึงความเฉลียวฉลาด ความคล่องแคล่ว ว่องไว มีความเข้าใจได้เร็ว พูดดี มีเสน่ห์ เก่งในหลายทาง
ในด้านเสียหมายถึงเจ้าเล่ห์เพทุบาย มารยา พูดจาไร้สาระ ชอบตำหนิติเตียน สอดรู้สอดเห็น หงุดหงิด ขี้โกง หัวขโมย
กรรมดีหรือกรรมร้ายที่ติดตัวมาจากชาติที่แล้วขึ้นอยู่กับดาวพระเคราะห์สามดวงเป็นตัวกำหนดกรรม ทุกข์(เสาร์)กลายเป็นกรรมดีไม่ถ่วงความเจริญ (พฤหัส)ทำให้คนสรรเสริญและยกย่อง (พุธ)
ทุกข์(เสาร์)เกิดจากความโลภ (พฤหัส)ทำให้คนรังเกียจ (พุธ)
คิดดี(พุธ)เกิดผลบุญคนนับถือ (พฤหัส)อายุยืน (เสาร์)
ความทุกข์ความจำกัด(เสาร์) จะหมดไป(พฤหัส)ถ้าสามารถควบคุมจิตใจได้ดี(พุธ)
เพราะฉนั้นดาวสามดวงนี้จะมีอำนาจ เหนือดาวอื่นๆทั้งสิ้น ถ้าดาวสามดวงนี้เสีย
ชะตาบุคคลจะเสื่อม