วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เรือนชะตาจันทร์

เรือนชะตาจันทร์
ทั่วไป

โหราศาสตร์สุริยคติอาศัยมูลฐานการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นหลัก คือดวงสุริยคติแบ่งออกเป็น12 เรือนหรือ12ราศี อาทิตย์โคจรรอบจักราศีซึ่งมี1วงรอบเท่ากับ360องศาหรือเท่ากับ21,600ลิปดาหรือ1,296,000ฟิลิปดาหนึ่ง เดือนสุริยคติเท่ากับ30.4380312วัน ซึ่งโหราศาสตร์สุริยคติจะแบ่งประเภทของมนุษย์ออกเป็น12 พวก12ความหมายตามจักราศี ส่วนโหราศาสตร์จันทรคติก็จะอาศัยการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักเช่นเดียวกันคือดวงจันทร์โคจร1 วงรอบเท่ากับ360องศา หนึ่งเดือนจันทรคติเท่ากับ 29.5320588วัน(ดิถีมาศ)และในโหราศาสตร์จันทรคติจะจัดแบ่งมนุษย์ออกเป็น28พวก28ประเภทตามนักษัตร์ฤกษ์ เพราะจักราศีจันทรคติแบ่งรวิมรรคละเอียดมากว่ากว่าจักราศีสุริยคติถึง2เท่าตัวเพราะฉนั้นจึงมีรายละเอียดมากกว่า ถึงแม้ว่าดวงจันทร์จะเป็นบริวารของโลกตามธรรมชาติ แต่ความที่เป็นดาวที่ใกล้โลกมากที่สุดในจักรวาล จนทำให้มองดูเหมือนจะใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์ หรือบางครั้งจะบังดวงอาทิตย์จนมืดมิดคือวันสุริยคราส ดังนั้นความมีอิทธิพลต่อโลกจึงไม่น้อยไปกว่าอิทธิพลของดวงอาทิตย์ ดังอุปมาว่ามนุษย์คือโลก หัวใจของมนุษย์เทียบกับโลก ดังนั้นดวงจันทร์เทียบกับการหมุนเวียนของเม็ดโลหิตแดง อาทิตย์เทียบกับเม็ดโลหิตขาว ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเทียบกับวันและเดือนทางจันทรคติจะไปตรงหรือเทียบกับการหมุนเวียนของเม็ดโลหิตแดง 1 รอบหัวใจจะเต้น 28 ครั้ง ส่วนเม็ดโลหิตขาวจะเต้นช้ากว่า10 – 12 เท่าจึงนำไปเทียบกับทางสุริยคติ อย่างไรก็ตามอิทธิพลของจักราศีจันทรคติ จะมีอิทธิพลตามวงรอบเหมือกับจักราศีสุริยคติคือมีการเริ่มต้นและสิ้นสุดไปเช่นเดียวกัน แต่จักราศีจันทรคติจะให้อิทธิพลไปในทางด้านในมากกว่ามากกว่าด้านนอกเหมือนกับจิตกับกาย จิตคือจันทร์ กายคืออาทิตย์ จิตจึงสังเกตเห็นได้ยาก ดังนั้นจักราศีจันทรคติจึงมีความละเอียดอ่อน เวลานำไปใช้ต้องสังเคราะห์ให้ดีๆการพยากรณ์แบบจันทรคติเบื้องต้นแบบสายนะหรือโหราศาสตร์สากลวิธีคำนวณ
ถ้าเกิดข้างขึ้น คิดจากตำแหน่งจุดอมวสี ที่ผ่านมา

ถ้าเกิดข้างแรมคิดจากตำแหน่งจุดอมาวสีข้างหน้า(ที่จะมาถึง)


สูตร สมผุสจันทร์กำเนิด – สมผุสอมาวสี

ตัวอย่าง จันทร์กำเนิด 26องศา ราศีมกร ข้างแรม อมาวสีข้างหน้าคือจันทร์13องศาราศีพฤษภ

สมผุสจันทร์กำเนิดคือ296 องศา –สมผุสอมวสี43องศา เท่ากับ253องศา

ตั้งจุดอมาวสี(จุดดรรชนี28/1)จะตรงกับเรือนชะตาที่14

ตัวอย่าง จุดอมาวสี14มีน-จันทร์สถิต6เมษ=22องศาตกเรือนที่3ความหมายของเรือนชะตาจันทร์28เรือน

(1).เรือนที่1(จาก 0 –8.30องศา) เป็นเรือนที่ไม่ดีที่สุด ในบรรดา28เรือนชะตาจันทร์จากวันอมาวสี เป็นวันไม่เหมาะในการทำกิจกรรมที่เป็นมงคลทุกชนิด

(2).เรือนที่2(8.30-17.30องศา)เป็นเรือนที่เหมาะกับสะสางปัดกวาดงานเก่าๆให้สำเร็จลุลวงไปได้ดี เรือนนี้มีความหมายเหมือนกับดาวพุธพักต์ คือควรเป็นช่วงวางแผนเตรียมการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่เหมาะกับการเริ่มกระทำใดๆหรือเริ่มกิจการงานต่างๆทั้งสิ้น ถ้าหากมีการเจ็บป่วยช่วงนี้จะฟื้นไข้ได้เร็ว เด็กที่เกิดในเรือนนี้ ชีวิตวัยเด็กจะเจริญเติบโตแข็งแรงตามเกณฑ์

(3).เรือนที่3(17.30-27.00องศา) เป็นเรือนที่คล้ายกับเรือนที่2 ควรใช้ชีวิตแบบราบเรียบจะดีกว่า สถานะในสังคมไม่โดดเด่นนักเท่าใด

(4).เรือนที่4(27.00-37.00องศา)เป็นเรือนที่ต้องมีความอดทนอดกลั้น การหวังผลความสำเร็จต้องใช้เวลานาน คนที่มีจันทร์อยู่ในเรือนนี้ควรที่จะทำงานง่ายๆหรือสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดชำนาญที่สุดจึงจะดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้คนได้ดี ถ้าหากมีการเจ็บในช่วงนี้จะหายช้ารักษานาน ระวังถ้ามีเด็กกำเนิดในเรือนนี้อายุมักจะสั้นไม่ยืน มีโรคประจำตัวรักษายาก

(5).เรือนที่5(37.00-47.30องศา)เป็นเรือนที่เหมาะกับงานด้านทางไกลๆ งานก่อสร้างที่ต้องใช้เวลานาน ด้านน้ำด้านทะเล ตลอดจนค้นหาของหาย ควรระมัดระวังไม่ควรเจ็บป่วยในช่วงนี้อันตรายมาก เด็กที่เกิดในช่วงนี้มักจะเห็นแก่ตัวไร้น้ำใจ จองหองอวดดี ท่าทีมาดเยอะ

(6).เรือนที่6(47.30-58.30องศา)เป็นเรือนชะตาที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะมักจะผิดหวังโดนหลอกลวงถูกหักหลังอยู่เสมอ ดังนั้นการคบมิตรหรือหุ้นส่วนทำธุกิจสิ่งใดควรหลีกเลี่ยงจันทร์ในเรือนนี้ การเจราจาช่วงนี้จะเกิดการวิวาทต่างๆนาๆ ถ้าเป็นจันทร์กำเนิดอยู่ในเรือนนี้จะเป็นคนปากเสียปากผ่อยพูดแบบไม่คิดก็จะก่อให้เกิดศัตรูโดยไม่รู้ตัว

(7).เรือนที่7(58.30-70.00องศา)เป็นเรือนที่ให้คุณกับเรื่องโภคทรัพย์ ด้านการพนันขันต่อ พ่อแม่ให้การสนับสนุน มีมิตรสหายที่ดีคอยช่วยเหลือ จะประสพความสำเร็จก็ต่อเมื่อมีการทุ่มเทแรงใจกับงานนั้นๆอย่างหนักหน่วง แต่เป็นเรือนที่ไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพ ร่างกายอ่อนแอถ้าเป็นเด็กจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องได้รับการอนุบาลอย่างหนักเช่นเดียวกัน

(8).เรือนที่8(70.00-82.00องศา)เป็นเรือนที่ดีมากเรือนหนึ่งเป็นเรือนมหาสิทธิโชค ให้ความสำเร็จประสพโชคดีเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว สุขภาพแข็งแรง รักครอบครัวมีความสุขในชีวิตสมรส เป็นคนที่มีจิตใจงดงาม ถ้าหากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นในช่วงนี้ก็จะไม่มีภัยอันตรายทั้งสิ้น

(9).เรือนที่9(82.00-94.30องศา)เป็นเรือนที่ไม่ดี การกระทำในทางที่ไม่ดีในเรือนนี้จะส่งผลร้ายต่อผู้กระทำ ถูกลงโทษอย่างสาสม เป็นเรือนที่ให้คุณทางด้านสุขภาพ มีกำลังวังชาดีแต่ร่างกายอ่อนแอต่อเชื้อโรคต่างๆให้ระวังโรคติดต่อชนิดต่างๆ

(10).เรือนที่10(94.30-107.30องศา)เป็นเรือนที่ไม่เหมาะกับกิจการการงานที่สำคัญควรยกเว้น มีความทุกข์หนักจากเพศตรงกันข้าม ชีวิตมีอุปสรรค์อย่างหนักเหมือนกับชะตากรรมรังแก บิดาคือสาเหตุแห่งความยุ่งยาก ชีวิตในบั้นปลายไม่ค่อยดีนัก ระวังอันตรายจากการเจ็บป่วยในช่วงนี้ จะกระทำกิจการใดต้องมีความมานะอดทนอย่างหนักมากกว่าผู้อื่นเท่าตัวจึงจะสำเร็จ

(11).เรือนที่11(107.30-121.00องศา)เป็นเรือนที่ต้องระวังในการให้ฤกษ์เกี่ยวกับการสมรสเพราะเป็นฤกษ์ที่ทำให้ภรรยาหรือสะใภ้ต้องทะเลาะเบาะเว้งกับพ่อแม่ของสามี จันทร์ดีในเรื่องความมีอายุยืน โรคภัยที่เป็นช่วงนี้เริ่มแรกอาการน่าเป็นห่วงต้องรอเวลาจึงจะค่อยๆทุเลา

(12).เรือนที่12(121.00-135.00องศา)เป็นเรือนชะตาที่ให้คุณทางด้านโชคลาภและความสุข เหมาะกับการเริ่มรับตำแหน่งหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเหมาะกับการริเริ่มหรือเริ่มต้นในการแก้ไขสถานะการณ์และปัญหาต่างๆที่ขัดแย้ง เป็นผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ หากมีโรคภัยเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้รีบรักษาแต่เนิ่นๆเพราะจะกำเริบมีภัยอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

(13).เรือนที่13(135.00-149.30องศา)เป็นเรือนที่เหมาะแก่การเดินทางไปในที่ต่างๆ เป็นเรือนทีก่อให้เกิดความเฉลียวฉลาดมีความสามารถ ให้คุณกับชีวิตคู่ สุขภาพดีเฉพาะเจ้าชะตาผู้ชายเท่านั้น ดังนั้นถ้าเจ้าชะตาที่เป็นหญิงให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่มีอันตรายมาก ผู้เกิดในเรือนที่จันทร์สถิตในเรือนนี้อาจจะประสพเหตุการณ์ร้ายในบางขณะ ควรที่จะตรวจดวงชะตากำเนิดและจรว่าปัจจัยใดส่งผลในช่วงนั้นๆแต่โดยทั่วไปชะตาชีวิตมักจะประสพโชคลาภและมีความสุขอยู่เนืองๆ

(14).เรือนที่14(เป็นเรือนที่กว้าง44.30องศาเริ่มจาก149.30องศาถึง180องศาวันจันทร์เพ็ญหรือปูรณมี)เป็นเรือนที่ควรงดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นที่เป็นมงคล เป็นเรือนที่หมายถึงการสูญสิ้นสิ่งหนักๆในชีวิตทั้งด้านตำแหน่งและฐานะ การเจ็บป่วยใดๆในช่วงนี้จะหายช้ามากและอันตรายเป็นอย่างยิ่ง

(15).เรือนที่15(เป็นเรือนที่กว้าง44.30องศาเริ่มจากวันจันทร์เพ็ญหรือวันปูรณมีถึง149.30องศาจากอมาวสีถัดไปหรือจาก180องศาไป44.30องศา)เป็นเรือนที่มีแต่ความยุ่งยากลำบากไม่ค่อยมีความสุข มีอารมณ์ฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์ มีปัญหา ด้านสายตา สุขภาพร่างกายพอปานกลาง ฐานะไม่โดดเด่นมีการสูญเสียอยู่เสมอ

16.เรือนที่16(149.30 – 135องศาจากอมาวสีข้างหน้า) บุคคลที่เกิดในเรือนมุมนี้จะเป็นคนร่ำรวยจากการขยันขันแข็งในทำงาน ฝ่าฟันต่อสู้จนสู่ความสำเร็จ เมื่อวัยเด็กหรือช่วงวัยต้นไม่สู้ดีหนักจะสุขสบายก็ต่อเมื่อวัยเข้าสู่ช่วงหลังของชีวิต การเจ็บป่วยใดในช่วงนี้จะนำพาสู่ความอันตรายอย่างยิ่งต่อการใช้เวลานานที่จะทำการรักษา

17.เรือนที่17(135 – 121องศาจากอมาวสีข้างหน้า)บุคคลที่เกิดในเรือนมุมนี้จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสนับสนุน เป็นเรือนที่ให้คุณเกี่ยวกับชีวิตรัก มีการเดินทางบ่อยในชีวิต ใจดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชีวิตสามารถผ่านอุปสรรค์ต่างๆนาๆและผ่านการทดสอบที่สำคัญในชีวิตได้ดี จันทร์ในเรือนนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งต่อการริเริ่มการงานใหม่ๆใดทั้งสิ้น

18.เรือนที่18(121 – 107.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่เหมาะแก่การดำเนินกิจการต่างๆ การเจ็บป่วยใดในช่วงนี้จะก่อให้เกิดการเรื้อรังรักษาหายขาดยาก เด็กที่เกิดในเรือนชะตาจันทร์นี้เป็นคนหัวดื้อเจ้าเล่ห์เพทุบาย มักจะมีแผนอยู่ในใจ

19.เรือนที่19(107.30 – 94.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่มีอิทธิพลทำให้เกิดความขยันขันแข็ง มีมานะอดทนสูง ได้รับการสนับสนุนค้ำชูเป็นที่โปรดปราณของผู้บังคับบัญชา เป็นเรือนที่ไม่ให้คุณทางด้านโชคลาภความร่ำรวยและการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งสิ้น ทำให้เกิดความยากจนด้านการเงินการทอง

20.เรือนที่20(94.30 – 82.00องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ให้คุณทางด้านการปฏิบัติการงานด้วยตัวเองจึงจะก้าวหน้า แต่ถ้าหากมีการริเริ่มการงานใดๆในช่วงนี้แล้วจะไม่ให้คุณใดๆทั้งสิ้นจะเกิดอุปสรรค์อยู่เสมอ และมักจะมีอุปสรรค์ความไม่ราบรื่นทั้งในครอบครัวปัจจุบันและในครอบครัวกำเนิดด้วย โดยเฉพาะครอบครัวกำเนิด(พ่อแม่)มักจะมีปัญหาก่อเกิดจากมารดาทั้งสิ้น

21.เรือนที่21(82.00 –70.00องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ต้องเผชิญอุปสรรค์มีชะตากรรมที่หนักหน่วง มีการเสื่อมเสียจากความผิดพลาดของมิตรสหาย ดังนั้นไม่ควรค้ำประกันให้กับเพื่อนในกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น ตนเองมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคเรื้อรัง แต่ถ้าหากมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นในช่วงนี้ไม่มีอันตรายแต่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างยาวนาน

22.เรือนที่22(70.00 – 58.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ให้คุณให้โชคทางด้านธุรกิจการงาน ธุรกิจให้ผลสำเร็จจนกระทั้งเกิดความร่ำรวยสมบูรณ์พูนทรัพย์ แต่เจ้าชะตากลับเป็นคนชอบหึงหวงและขี้อิจฉาริษยาในเรื่องความรัก การเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ไม่น่าเป็นห่วง

23.เรือนที่23(58.30 – 47.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เรือนนี้เป็นเรือนที่ให้โทษที่รุนแรงควรหลีกเลี่ยงยิ่งถ้ามีการเจ็บไข้แล้วอันตรายมาก ได้รับทุกข์อย่างมากจากการหลอกลวงและการโจรกรรม

24.เรือนที่24(47.30 – 37.00องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่เหมาะกับการมีกิจกรรมที่ไม่เปิดเผยถ้าหากมีการเปิดเผยก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ใดๆที่เกิดขึ้นมักจะไม่จริงใจ เหตุการณ์ที่จะก่อเกิดผลไปในทางดีและมีการเดินทางก็ต่อเมื่อมีอายุ40ปี การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก่อให้เกิดภัยอันตรายถึงชีวิตจนตายได้

25.เรือนที่25(37.00 – 27.00องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่เหมาะกับการข้นย้าย ย้ายที่อยู่ การเดินทางใดๆทั้งสิ้น เหมาะกับการเริ่มทำงานที่ไม่สำคัญมากนักหรืองานเงียบๆเล็ก บุคคลที่เกิดในเรือนชะตาจันทร์นี้จะเป็นคนเกียจค้าน สะเพร่า

26.เรือนที่26(27.00 – 17.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ให้โทษด้านการสูญเสียมรดกและทรัพย์สิน การฟ้องร้องใดๆที่เกี่ยวกับพินัยกรรมด้านมรดกให้หลีกเลี่ยง แต่ดีทางด้านเชาน์ไวไหวพริบและการมีอัธยาศัยที่ดี

27.เรือนที่27(17.30 – 8.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ไม่เหมาะกับงานมงคลสมรสและในดวงชะตาเพศหญิงแล้วเรือนนี้ให้โทษโดยตรง ชีวิตในช่วงหลังมีโชคน้อยกว่าช่วงชีวิตวัยแรก และขณะช่วงที่จันทร์โคจรอยู่ในเรือนนี้ควรยกเว้นงานมงคลใดๆทั้งสิ้น

28.เรือนที่28(8.30องศาถึงอมาวสี) เป็นเรือนที่ควรยกเว้นงานมงคลใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับเรือนที่1เป็นเรือนที่เลวเช่นกัน

สรุป การใช้เรือนชะตานี้เหมาะกับการวงฤกษ์ โดยใช้การคำนวณดวงแบบสายนะหรือใช้สมผุสของดาวแบบโหราศาสตร์สากล ซึ่งอัตราการโคจรของจันทร์ในข้างขึ้นจะเพิ่มในอัตราละ30ลิปดาต่อวัน ส่วนข้างแรมอัตราการโคจรของจันทร์จะลดลงในอัตราละ30ลิปดาต่อวันเช่นกัน

การใช้เรือนชะตาจันทร์นี้ควรจะมีจาน เรือนชะตาจันทร์ ถ้าหากเป็นจานคำนวณ360องศาให้ใช้จุดจันทร์หรือจุดเมอริเดียนหรือจุด0 องศากรกฏเป็นจุดเริ่มต้นเรือนที่1เวียนซ้ายไปตามองศาของแต่ละเขตเรือนเช่นเรือนที่1เวียนซ้ายไปจนถึง8.30องศาก็เข้าเขตเรือนที่2ไปเรื่อยๆจนถึงเรือนที่28 แต่ถ้าจะให้ง่ายและสะดวกในวงการโหราศาสตร์ยูเรเนียนบ้านเรามีอาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัยได้พัฒนาจาน360องศาสามารถใช้กิจกรรมด้านโหราศาสตร์ยูเรเนียนและเรือนชะตาจันทร์ในบนจานเดียวกันมีจำหน่ายที่ร้านลุงมี และสั่งซื้อโดยตรงที่ www.astroclassical.com หรือที่ห้องสมุดSky Clockช้างคลานพลาซ่า จ.เชียงใหม่แล้วแต่ตามสะดวกครับนายทรงยศ รัศมีพงศ์

ชมรมSky Clockฯ

Jan : 01: 2007

ที่มาhttp://www.astroclassical.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=412208

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Astrology tipโหราศาสตร์สากลว่าเรื่องดวงสมพงศ์

Astrology Tip โหราศาสตร์สากล
เมื่อมีคนมาดูดวงถามเรื่องสามี ให้ตรวจดูอาทิตย์ในระบบเรือนชะตาแบบสากล
สามีรวย ในดวงหญิงดาวพฤหัสอยู่หน้าอาทิตย์
เสาร์อยู่หน้าอาทิตย์ สามีจะร่ำรวยทางด้าน ที่ดิน
มีดวงเลิกกันอาทิตย์โคจรไปสู่มฤตยู แสดงว่าเจอกันโดยบังเอิญ ไม่คิดว่าจะได้กัน แต่ไม่นานก็ไป
อาทิตย์กับมฤตยูเล็งกัน ก็มีสิทธิแยกทางเปลี่ยนคู่โดยเด็ดขาด เบื่อหน่ายเร็ว
อาทิตย์กุมมฤตยู มีสิทธิหัวใจวาย สามีอาจจะเป็นโรคหัวใจ ตกใจง่าย
เสาร์กุมอาทิตย์แปลว่าสามีแก่ แต่สุดท้ายก็แยกทางกัน
จันทร์แปลว่าเมียในดวงชายถ้ากุมเสาร์ เมียขี้บ่น เจ้าทุกข์ แม่ม่าย
ในดวงสมพงศ์ ถ้าจันทร์อีกดวงหนึ่งกุมกับเสาร์อีกดวงหนึ่ง หมายถึงมีการพลัดพรากเกิดขึ้น
อาทิตย์อีกดวงหนึ่งเล็งเสาร์อีกดวงหนึ่ง แต่งงานกันช้า แต่สุดท้ายก็เลิกรากันไป
ดวงที่ต้องเลิกถ้าอีกดวงมี
เสาร์เล็งเสาร์ จันทร์เล็งเสาร์ เล็งมฤตยู ศุกร์เล็งหรือกุมเสาร์ อาจจะเป็นดวงจรโปรเกรส องศาอายุ ทินวรรษแม้กระทั้งดวงประจำไตรมาสหรือดวงฤดูกาลและจันทร์ดับ ดวงเหล่านี้จะเป็นการแสดงผลว่าเริ่มเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อไร
ศุกร์กับมฤตยูอาจจะเป็นเรื่องรักผิดเพศ