วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2552

Astrology Tips

ดาวเสียในดวงชะตา
อังคารและเสาร์จะเป็นดาวบาปเคราะห์ เป็นดาวโทษทุกข์ให้แก่ดวงชะตากำเนิดและจรก็ต่อเมื่อโคจรในจักราศีในขณะที่พระจันทร์สถิตในข้างแรม
ดวงกำหนดการตั้งครรภ์
เวลาที่ดีสำหรับการตั้งครรภ์ การคำนวณวงรอบการเจริญพันธ์ ให้กำหนดในระยะที่อาทิตย์จรและจันทร์จรมีระยะเท่ากับอาทิตย์และจันทร์กำเนิด ซี่งปีหนึ่งมี13วัน การตกไข่ตามธรรมชาติใช้เวลา20ชั่วโมง แพทย์กำหนดประมาณ12-14 ,6-7 ชั่วโมง
วงรอบเวลา(Cycles )
Tropical Year (equinox to equinox) 365.24219878 days
Anomalistic Year (perigee to perigee) 365.25964134 days
Eclipse Year (Moon's Node to Moon's Node) 346.620031 days
Tropical Month (equinox to equinox) 27.321582 days
Synodic Month (new moon to new moon) 29.530589 days
Anomalistic Month (perigee to perigee) 27.554551 days
Draconic Month (Node to Node) 27.21222 days
Sidereal Year (fixed star to fixed star) 365.25636042 days
Sidereal Month (fixed star to fixed star) 27.321661 days
Sidereal day = 0.99726966 of a Tropical day
วงรอบดาวเคระห์ในโหราศาสตร์
Moon 29.530589 days
Sun 365.242 days
Vulcan 365.242 days
Mercury 365.242 days
Venus 365.242 days
Mars 686.930 days
Ceres 5 years
Pallas 5 years
Juno 5 years
Vesta 5 years
Jupiter 11.858 years
Moon's Node 18.6 years
Saturn 29.42 years
Chiron 51 years
Uranus 83.75 years
Neptune 163.74 years
Pluto 245.33 years