วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โหราศาสตร์ว่าด้วยการขายสังหาริมทรัพย์

โหราศาสตร์ว่าด้วยการขายสังหาริมทรัพย์
การขายที่ดิน ให้เช่า การเก็งกำไรที่ดิน ตามประมวลกฏหมายที่ดิน ปีพ.ศ. 2497
......ที่ดินเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและประโยชน์แก่มนุษย์มาก เช่น ใช้เป็น ที่อยู่อาศัย
ใช้เพื่อเป็นหลักประกัน นอกจากนี้ที่ดินยังเป็นเครื่องแสดงออกถึง ฐานะ ความเป็น
อยู่ของแต่ละคนด้วย ผู้คนจึงพยายามใฝ่หาให้ได้มาซึ่งสิทธิในที่ดินเป็นของตนเอง
แม้จะต้องทำงานด้วยความยากลำบากสักเพียงใด ก็ตามที่ดินนั้นนอกจากจะหมายถึง
.ที่ดินบนบกอันได้แก่ พื้นที่ดินทั่วไป แล้ว ยังหมายถึงพื้นดินที่เป็นภูเขา และ ห้วย หนอง
คลอง บึง ลำน้ำ ทะเลสาบ เกาะ และที่ชายทะเลด้วย เนื่องจากที่ดินมีค่าและมีประโยชน์มาก
นี่เอง รัฐจึงออกกฎหมายวางระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งที่ดินของ บุคคลคือ
ประมวลกฎหมายที่ดิน ปี พ.ศ. ๒๔๙๗
ความหมายดังกล่าวบ่งบอกความสำคัญที่ดิน การซื้อการขายใดๆควรที่จะต้องคิดให้รอบครอบ
ถ้าเป็นเงินกูไม่ใช่เงินกู้ ก็สามารถซื้อเก็บเป็นกำไรได้ แต่ถ้าจะขายจะต้องทำอย่างไร
ลองดูความหมายในแบบเรือนชะตาในระบบGeocentricนะครับ เผื่อว่าจะใช้ในการประกอบ
dการ วิเคราะห์ ในการซื้อหรือขายดีจะได้ไม่ปวดหัวตามหลัง ถ้าท่านเป็นนักโหราศาสตร์อยู่
แล้วจะวิเคราะห์ตามดวงดาวได้ไม่ยาก จะได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ เช่น จะรู้ได้อย่างไรว่า
ซื้อมาแล้วขายไม่ออก หรือซื้อบ้านมือสองโดนย้อมแมว จะต้องซ่อมบานเบอะ เวลาจะขาย
โดนต่อราคาเสียไปเลย โดนบีบราคา หรือซื้อปั๊บเข้าไปอยู่ได้ 2 เดือนท่อตัน ท่อแตก
ซื้อไปแล้วนอนไม่หลับ รู้สึกว่าบ้านนี้มีอะไรลึกลับ ซ่อนเร้น น่ากลัว แล้วจะขายต่อ
จะมีคนซื้อเมื่อไร ท่านที่สนใจในเรื่องการซื้อ-ขายที่ดิน ปลูกบ้านให้เช่า ก็ลองศึกษา
เรือนชะตาว่าด้วยที่ดินได้เลยนะครับ
ภพ1 ลูกค้า ผู้ที่จะมาซื้อทรัพย์สิน
ภพ2หมายถึงรายได้ การต่อรองราคาทรัพย์สิน การเงินของลูกค้า
ภพ3 หมายถึงสิ่งแวดล้อม บริเวณนอกบ้าน ข้างบ้าน ชุมชน สัญญาซื้อขาย
ภพ4หมายถึงลักษณะของทรัพย์สิน ลักษณะของที่ดิน บ้าน
ภพ5หมายถึงการซื้อขายเพื่อเก็งกำไร
ภพ6 หมายถึงอาคารให้เช่า บ้านเช่า อพาร์ทเม้น การจำนองที่ดิน
ภพ7 ผู้ขายบ้าน ที่ดิน คุณภาพสินค้าที่จะขาย
ภพ8 เงื่อนไขการจ่ายเงิน ราคาของทรัพย์สินที่จะขาย การประเมินราคาจากธนาคาร ค่าภาษี
ภพ9 กฎหมายที่ดิน ศาล
ภพ10หมายถึง ความสำเร็จในการขาย ราคาทรัพย์สินที่ลูกค้าพึงพอใจ
ภพ11ความสามารถในการผ่อนจ่ายหนี้สิน
ภพ12 อุปสรรค์หรือการเสียหายในทรัพย์สิน ที่มองไม่เห็นในทันที