วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ชมรมSkyclockโหราศาสตร์สากล-ยูเรเนียน จานคำนวณสองชั้น: อังคารกุมเน็ปจูน2554

ชมรมSkyclockโหราศาสตร์สากล-ยูเรเนียน จานคำนวณสองชั้น: อังคารกุมเน็ปจูน2554

อังคารกุมเน็ปจูน2554


การกุมกันระหว่างดาวอังคารกับเนปจูน
(จากโหราศาสตร์การเมืองโดยอาจารย์จรัญ พิกุล ฉบับ พ.ศ.2493)หน้า193 เขียนไว้ว่า
วักจักรของดาวอังคารกุมเน็ปจูน มีความสำคัญในการพิจารณาเหตุการณ์บ้านเมือง อย่างสำคัญ
ดาวอังคารให้ความหมายถึง การวิกฤต ดาวเนปจูนให้ความหมายถึงการซ่อนเร้น ลึกลับเงื่อนงำ
หรือในโหราศาสตร์การแพทย์บ่งบอกถึงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
ในทางภูมิอากาศ หมายถึงลมพายุในทะเล
ในทางการทหาร ดาวคู่นี้ เมื่อเดือนพฤษภาคม พศ.2493 เรือเยอรมัน ได้ถูกระเบิดของฝ่ายทหารพันธมิตร
จมอับปางไปในที่สุด มีทหารหลายนายตายไปกับการครั้งนี้
อังคารกุมเนปจูน นี้บางครั้งอาจจะให้เกิดเหตุฉุกเฉินทางทหาร การนัดหยุดงาน การลาออกของบุคคลสำคัญ
การเสียหายจากการเดินทาง ทางอากาศ การจลาจนทั่วโลก การพิพากษาที่น่าผิดหวัง
ในวันที่21 กุมภาพันธ์ 2554เวลา11.34.05น.
มีดาวอังคารกุมเนปจูนในทวารภพสิบ
ภพสิบในโหราศาสตร์บ้านเมืองให้ความหมายเป็นสังเขปว่า
กษัตริย์ ประธานาธิบดี คณะรัฐบาล บุคคลสำคัญของชาติ การค้าของประเทศ สินเชื่อและอำนาจ
ชื่อเสียงของประเทศ
อังคารในภพสิบ เกิดข้อปัญหาในวงการทหารชั้นสูง ข่าวลือสงคราม การเคลื่อนกำลัง รัฐบาลจะได้รับผลกระเทือน
เนปจูนภพสิบ เกรียติภูมิของประเทศชาติจะเสื่อมเสีย รัฐบาลง่อนแง่น การเลือกตั้งใหม่จะอุบัติในภายหลัง คนชั้นสูงจะเกิดคดี
พุธกุมอังคารการพูดจาที่ไม่ลดราวาศอก ความคิดที่ใช้ความรุนแรง
พุธกุมเนปจูน การออกกฏหมายล้มเหลว
ในทางยูเรเนียน
อังคาร/เนปจูน=ลัคนา จันทร์ เซอุส พุธ
อังคาร/เนปจูน แปลว่าการทำลายล้าง การติดเชื้อ
เท่ากับเซอุส แปลาว่าอำนาจที่ต้านทานไม่ได้
เท่ากับพุธปลว่าการยั่วยุก่อให่เกิดความขัดแย้ง
เท่ากับลัคนและจันทร์หมายถึงเป็นที่สนใจและกระทบถึงคนภายในประเทศ
บทความนี้เขียนเื่พื่อเป็นการศึกษาด้านโหราศาสตร์เท่านั้น
สวัสดี

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จังหวะวงรอบของปัจจัยต่าง ๆในโหราศาสตร์สากล(Cycle Planetary)

จังหวะวงรอบของปัจจัยต่าง ๆในโหราศาสตร์สากล(Cycle Planetary)
คือดาวจร(Transits in Planetary) ที่จรมาทำมุม(Aspects)กับดาวต่างๆในพื้นดวงกำเนิด
ในแกนทั้งสี่(Quadrant) 1,4,7,10(Hard aspects) 0 (Conj.),90(Squ.)180(opp.)
เริ่มตั้งแต่ดาวใหญ่ จากพระเคราะห์วงนอก(Outer Planets)
pluto, Take 248 Year Return
Neptune 168Year Return
Uranus, 84 Year Return
SaturnYear29-30 Year Return
JupiterYear12 Return
Mar 2 Year Return
Moon 1Month call Lunar Return
Sun 1 Year Call Solar return
ดาวมฤตยู อาจจะเป็นดาวที่มีอิทธิพลของความไม่แน่นอน ตึงเครียด กะเก็งยาก เช่นมีความคิดใหม่ๆที่จะริเริ่มโครงการต่างๆในแต่ละช่วงอายุ เช่นอายุ21ปีจะมีประการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่ดาวมฤตยูทำงาน ครั้งที่สองอายุ42ปี จะกลับมาเจออีกครั้ง ช่วงอายุนี้แหล่ะไม่พังเจ๊ง ตายหรือกลับรุ่งโลดในชีวิตเลย นี้คือเบญจเพศของแท้ๆล่ะ
ดาวเสาร์ไว้ดูประสพการณ์ที่ผ่านมาในอดีตตั้งแต่แรกเกิด 14,21,29,42,56-60ปี ถ้ามีปัญหาต้องแก้ไข เพราะอนาคตจะวนกลับมาอีก เสาร์คือกรรมเก่าของแต่ละคน ใช้เวลา7ปีในแต่ละซีก
ดาวพฤหัส การบรรลุสู่สุดยอดในชีวิต การมองโลกในแง่ดี ดูแต่ล่ะอายุจากอายุ12ครบรอบแรก การตรวจดูจากาุดเริ่มต้น(Conj.) ว่าเป็นยังไง อีกสามปี(Squ.)ตรวจดูแผนที่วางไว้ ปรับปรุง แก้ไข ปีที่หก(Opp.)เป้าหมายที่วางจะเห็นผลลางๆ ว่าทิศทางนั้นชัดเจนดีหรือไม่ มีอุปสรรค์อะไรบ้าง จากผู้อื่น นำมาแก้ไข้ ทบทวน แต่งองค์ทรงเครื่องอีกครั้ง ในปีที่เก้า เมื่อปรับปรุงกระบวนการเรียบร้อย ดูผลตอบรับในปี่ที่12 การบรรจบของวงรอบดาวพฤหัส จะเป็นช่วงอายุ12,24,36,48,60,72,84 ปี
ดาวอังคารจะให้พลังงานที่อาจจะดีหรือร้ายก็ได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มาเกี่ยวข้อง บางท่านอาจจะหงุดหงิด หรือบ้างานแสดงพละกำลังอย่างเต็มที่ หรือบาดเจ็ด มีเรื่องมีราวกับชาวบ้าน
ผูกดวงในแต่ละวงรอบของดาวต่างๆ ว่าลากดาวปัจจัยอะไรมาบ้าง
จังหวะวงรอบนั้น จะนำมาแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆในอดีต เพื่อรับมือกับอนาคต
เงื่อนไขของดาวแต่ละดวงไม่เหมือนกัน วงรอบของดาวแต่ละรอบมีเงื่อนไขต่างกัน
อดีตทำมาดี อนาคตรับผล
การศึกษาวงรอบคือการรู้อนาคต นำมาปรับปรุงชีวิตในปัจจุบัน นี้คือโหราศาสตร์เพื่อชีวิต ที่อาจารย์จรัญ พิกุลเน้นอยู่เสมอว่า
"ทำนายถูกแล้วจะได้อะไร สู้การแก้ปัญหาชีวิตด้วยการไม่ให้ปัญหาเกิดก่อน ดับปัญหาก่อนเกิดเหตุการณ์
ดีว่าเจอปัญหาแล้วไปตามแก้"
สวัสดี