วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2557

เปิดรับสมัครหลักสูตรโหราศาสตร์สากลรุ่น2แล้วเรียนปี2558

Modern astrology
เราสอนตั้งแต่classic astrology
Midpoint astrology
Progression
Solar arc
solar return
Transit
Moon phase
Reflex house
Complex chart astrology
Horary astrology
Election chart
เราสอนทั้งหมดในครอสเดียวราคา15,000บาท ปฏิบัติการ40ชั่วโมง workshop
สอนการใช้งานจริง ความรู้ที่นำมาสอนจากการค้นคว้าหลักสูตรและการปฏิบัติ
วิธีการทำนายที่ง่าย เร็ว แม่นยำ ไม่ปิดบังความรู้
รับสมัครด่วนแค่10ท่านเท่านั้น เรียนห้องแอร์ พร้อมเครื่องดื่ม
เรียนไม่เข้าใจถามตอบทางไลน์ให้ตลอดทั้งระหว่างเรียนและจบไปแล้ว
สนใจติดต่อ
Songyos27gmail.com
ส่งประวัติการศึกษา อาชีพ และวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิดเพื่อตรวจสอบ
ว่าเรียนโหรได้หรือไม่

https://www.facebook.com/songyos.ratsamepong/posts/834418466591939