วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เรือนชะตาจันทร์

เรือนชะตาจันทร์
ทั่วไป

โหราศาสตร์สุริยคติอาศัยมูลฐานการโคจรของดวงอาทิตย์เป็นหลัก คือดวงสุริยคติแบ่งออกเป็น12 เรือนหรือ12ราศี อาทิตย์โคจรรอบจักราศีซึ่งมี1วงรอบเท่ากับ360องศาหรือเท่ากับ21,600ลิปดาหรือ1,296,000ฟิลิปดาหนึ่ง เดือนสุริยคติเท่ากับ30.4380312วัน ซึ่งโหราศาสตร์สุริยคติจะแบ่งประเภทของมนุษย์ออกเป็น12 พวก12ความหมายตามจักราศี ส่วนโหราศาสตร์จันทรคติก็จะอาศัยการโคจรของดวงจันทร์เป็นหลักเช่นเดียวกันคือดวงจันทร์โคจร1 วงรอบเท่ากับ360องศา หนึ่งเดือนจันทรคติเท่ากับ 29.5320588วัน(ดิถีมาศ)และในโหราศาสตร์จันทรคติจะจัดแบ่งมนุษย์ออกเป็น28พวก28ประเภทตามนักษัตร์ฤกษ์ เพราะจักราศีจันทรคติแบ่งรวิมรรคละเอียดมากว่ากว่าจักราศีสุริยคติถึง2เท่าตัวเพราะฉนั้นจึงมีรายละเอียดมากกว่า ถึงแม้ว่าดวงจันทร์จะเป็นบริวารของโลกตามธรรมชาติ แต่ความที่เป็นดาวที่ใกล้โลกมากที่สุดในจักรวาล จนทำให้มองดูเหมือนจะใหญ่เท่ากับดวงอาทิตย์ หรือบางครั้งจะบังดวงอาทิตย์จนมืดมิดคือวันสุริยคราส ดังนั้นความมีอิทธิพลต่อโลกจึงไม่น้อยไปกว่าอิทธิพลของดวงอาทิตย์ ดังอุปมาว่ามนุษย์คือโลก หัวใจของมนุษย์เทียบกับโลก ดังนั้นดวงจันทร์เทียบกับการหมุนเวียนของเม็ดโลหิตแดง อาทิตย์เทียบกับเม็ดโลหิตขาว ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเทียบกับวันและเดือนทางจันทรคติจะไปตรงหรือเทียบกับการหมุนเวียนของเม็ดโลหิตแดง 1 รอบหัวใจจะเต้น 28 ครั้ง ส่วนเม็ดโลหิตขาวจะเต้นช้ากว่า10 – 12 เท่าจึงนำไปเทียบกับทางสุริยคติ อย่างไรก็ตามอิทธิพลของจักราศีจันทรคติ จะมีอิทธิพลตามวงรอบเหมือกับจักราศีสุริยคติคือมีการเริ่มต้นและสิ้นสุดไปเช่นเดียวกัน แต่จักราศีจันทรคติจะให้อิทธิพลไปในทางด้านในมากกว่ามากกว่าด้านนอกเหมือนกับจิตกับกาย จิตคือจันทร์ กายคืออาทิตย์ จิตจึงสังเกตเห็นได้ยาก ดังนั้นจักราศีจันทรคติจึงมีความละเอียดอ่อน เวลานำไปใช้ต้องสังเคราะห์ให้ดีๆการพยากรณ์แบบจันทรคติเบื้องต้นแบบสายนะหรือโหราศาสตร์สากลวิธีคำนวณ
ถ้าเกิดข้างขึ้น คิดจากตำแหน่งจุดอมวสี ที่ผ่านมา

ถ้าเกิดข้างแรมคิดจากตำแหน่งจุดอมาวสีข้างหน้า(ที่จะมาถึง)


สูตร สมผุสจันทร์กำเนิด – สมผุสอมาวสี

ตัวอย่าง จันทร์กำเนิด 26องศา ราศีมกร ข้างแรม อมาวสีข้างหน้าคือจันทร์13องศาราศีพฤษภ

สมผุสจันทร์กำเนิดคือ296 องศา –สมผุสอมวสี43องศา เท่ากับ253องศา

ตั้งจุดอมาวสี(จุดดรรชนี28/1)จะตรงกับเรือนชะตาที่14

ตัวอย่าง จุดอมาวสี14มีน-จันทร์สถิต6เมษ=22องศาตกเรือนที่3ความหมายของเรือนชะตาจันทร์28เรือน

(1).เรือนที่1(จาก 0 –8.30องศา) เป็นเรือนที่ไม่ดีที่สุด ในบรรดา28เรือนชะตาจันทร์จากวันอมาวสี เป็นวันไม่เหมาะในการทำกิจกรรมที่เป็นมงคลทุกชนิด

(2).เรือนที่2(8.30-17.30องศา)เป็นเรือนที่เหมาะกับสะสางปัดกวาดงานเก่าๆให้สำเร็จลุลวงไปได้ดี เรือนนี้มีความหมายเหมือนกับดาวพุธพักต์ คือควรเป็นช่วงวางแผนเตรียมการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ไม่เหมาะกับการเริ่มกระทำใดๆหรือเริ่มกิจการงานต่างๆทั้งสิ้น ถ้าหากมีการเจ็บป่วยช่วงนี้จะฟื้นไข้ได้เร็ว เด็กที่เกิดในเรือนนี้ ชีวิตวัยเด็กจะเจริญเติบโตแข็งแรงตามเกณฑ์

(3).เรือนที่3(17.30-27.00องศา) เป็นเรือนที่คล้ายกับเรือนที่2 ควรใช้ชีวิตแบบราบเรียบจะดีกว่า สถานะในสังคมไม่โดดเด่นนักเท่าใด

(4).เรือนที่4(27.00-37.00องศา)เป็นเรือนที่ต้องมีความอดทนอดกลั้น การหวังผลความสำเร็จต้องใช้เวลานาน คนที่มีจันทร์อยู่ในเรือนนี้ควรที่จะทำงานง่ายๆหรือสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดชำนาญที่สุดจึงจะดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดีเข้ากับผู้คนได้ดี ถ้าหากมีการเจ็บในช่วงนี้จะหายช้ารักษานาน ระวังถ้ามีเด็กกำเนิดในเรือนนี้อายุมักจะสั้นไม่ยืน มีโรคประจำตัวรักษายาก

(5).เรือนที่5(37.00-47.30องศา)เป็นเรือนที่เหมาะกับงานด้านทางไกลๆ งานก่อสร้างที่ต้องใช้เวลานาน ด้านน้ำด้านทะเล ตลอดจนค้นหาของหาย ควรระมัดระวังไม่ควรเจ็บป่วยในช่วงนี้อันตรายมาก เด็กที่เกิดในช่วงนี้มักจะเห็นแก่ตัวไร้น้ำใจ จองหองอวดดี ท่าทีมาดเยอะ

(6).เรือนที่6(47.30-58.30องศา)เป็นเรือนชะตาที่ไม่ดีควรหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะมักจะผิดหวังโดนหลอกลวงถูกหักหลังอยู่เสมอ ดังนั้นการคบมิตรหรือหุ้นส่วนทำธุกิจสิ่งใดควรหลีกเลี่ยงจันทร์ในเรือนนี้ การเจราจาช่วงนี้จะเกิดการวิวาทต่างๆนาๆ ถ้าเป็นจันทร์กำเนิดอยู่ในเรือนนี้จะเป็นคนปากเสียปากผ่อยพูดแบบไม่คิดก็จะก่อให้เกิดศัตรูโดยไม่รู้ตัว

(7).เรือนที่7(58.30-70.00องศา)เป็นเรือนที่ให้คุณกับเรื่องโภคทรัพย์ ด้านการพนันขันต่อ พ่อแม่ให้การสนับสนุน มีมิตรสหายที่ดีคอยช่วยเหลือ จะประสพความสำเร็จก็ต่อเมื่อมีการทุ่มเทแรงใจกับงานนั้นๆอย่างหนักหน่วง แต่เป็นเรือนที่ไม่ดีเกี่ยวกับสุขภาพ ร่างกายอ่อนแอถ้าเป็นเด็กจะมีชีวิตอยู่ได้ต้องได้รับการอนุบาลอย่างหนักเช่นเดียวกัน

(8).เรือนที่8(70.00-82.00องศา)เป็นเรือนที่ดีมากเรือนหนึ่งเป็นเรือนมหาสิทธิโชค ให้ความสำเร็จประสพโชคดีเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการงานและชีวิตส่วนตัว สุขภาพแข็งแรง รักครอบครัวมีความสุขในชีวิตสมรส เป็นคนที่มีจิตใจงดงาม ถ้าหากเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นในช่วงนี้ก็จะไม่มีภัยอันตรายทั้งสิ้น

(9).เรือนที่9(82.00-94.30องศา)เป็นเรือนที่ไม่ดี การกระทำในทางที่ไม่ดีในเรือนนี้จะส่งผลร้ายต่อผู้กระทำ ถูกลงโทษอย่างสาสม เป็นเรือนที่ให้คุณทางด้านสุขภาพ มีกำลังวังชาดีแต่ร่างกายอ่อนแอต่อเชื้อโรคต่างๆให้ระวังโรคติดต่อชนิดต่างๆ

(10).เรือนที่10(94.30-107.30องศา)เป็นเรือนที่ไม่เหมาะกับกิจการการงานที่สำคัญควรยกเว้น มีความทุกข์หนักจากเพศตรงกันข้าม ชีวิตมีอุปสรรค์อย่างหนักเหมือนกับชะตากรรมรังแก บิดาคือสาเหตุแห่งความยุ่งยาก ชีวิตในบั้นปลายไม่ค่อยดีนัก ระวังอันตรายจากการเจ็บป่วยในช่วงนี้ จะกระทำกิจการใดต้องมีความมานะอดทนอย่างหนักมากกว่าผู้อื่นเท่าตัวจึงจะสำเร็จ

(11).เรือนที่11(107.30-121.00องศา)เป็นเรือนที่ต้องระวังในการให้ฤกษ์เกี่ยวกับการสมรสเพราะเป็นฤกษ์ที่ทำให้ภรรยาหรือสะใภ้ต้องทะเลาะเบาะเว้งกับพ่อแม่ของสามี จันทร์ดีในเรื่องความมีอายุยืน โรคภัยที่เป็นช่วงนี้เริ่มแรกอาการน่าเป็นห่วงต้องรอเวลาจึงจะค่อยๆทุเลา

(12).เรือนที่12(121.00-135.00องศา)เป็นเรือนชะตาที่ให้คุณทางด้านโชคลาภและความสุข เหมาะกับการเริ่มรับตำแหน่งหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเหมาะกับการริเริ่มหรือเริ่มต้นในการแก้ไขสถานะการณ์และปัญหาต่างๆที่ขัดแย้ง เป็นผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวในที่ต่างๆ หากมีโรคภัยเกิดขึ้นในช่วงนี้ให้รีบรักษาแต่เนิ่นๆเพราะจะกำเริบมีภัยอันตรายถึงแก่ชีวิตได้

(13).เรือนที่13(135.00-149.30องศา)เป็นเรือนที่เหมาะแก่การเดินทางไปในที่ต่างๆ เป็นเรือนทีก่อให้เกิดความเฉลียวฉลาดมีความสามารถ ให้คุณกับชีวิตคู่ สุขภาพดีเฉพาะเจ้าชะตาผู้ชายเท่านั้น ดังนั้นถ้าเจ้าชะตาที่เป็นหญิงให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยที่มีอันตรายมาก ผู้เกิดในเรือนที่จันทร์สถิตในเรือนนี้อาจจะประสพเหตุการณ์ร้ายในบางขณะ ควรที่จะตรวจดวงชะตากำเนิดและจรว่าปัจจัยใดส่งผลในช่วงนั้นๆแต่โดยทั่วไปชะตาชีวิตมักจะประสพโชคลาภและมีความสุขอยู่เนืองๆ

(14).เรือนที่14(เป็นเรือนที่กว้าง44.30องศาเริ่มจาก149.30องศาถึง180องศาวันจันทร์เพ็ญหรือปูรณมี)เป็นเรือนที่ควรงดกิจกรรมใดๆทั้งสิ้นที่เป็นมงคล เป็นเรือนที่หมายถึงการสูญสิ้นสิ่งหนักๆในชีวิตทั้งด้านตำแหน่งและฐานะ การเจ็บป่วยใดๆในช่วงนี้จะหายช้ามากและอันตรายเป็นอย่างยิ่ง

(15).เรือนที่15(เป็นเรือนที่กว้าง44.30องศาเริ่มจากวันจันทร์เพ็ญหรือวันปูรณมีถึง149.30องศาจากอมาวสีถัดไปหรือจาก180องศาไป44.30องศา)เป็นเรือนที่มีแต่ความยุ่งยากลำบากไม่ค่อยมีความสุข มีอารมณ์ฉุนเฉียวเจ้าอารมณ์ มีปัญหา ด้านสายตา สุขภาพร่างกายพอปานกลาง ฐานะไม่โดดเด่นมีการสูญเสียอยู่เสมอ

16.เรือนที่16(149.30 – 135องศาจากอมาวสีข้างหน้า) บุคคลที่เกิดในเรือนมุมนี้จะเป็นคนร่ำรวยจากการขยันขันแข็งในทำงาน ฝ่าฟันต่อสู้จนสู่ความสำเร็จ เมื่อวัยเด็กหรือช่วงวัยต้นไม่สู้ดีหนักจะสุขสบายก็ต่อเมื่อวัยเข้าสู่ช่วงหลังของชีวิต การเจ็บป่วยใดในช่วงนี้จะนำพาสู่ความอันตรายอย่างยิ่งต่อการใช้เวลานานที่จะทำการรักษา

17.เรือนที่17(135 – 121องศาจากอมาวสีข้างหน้า)บุคคลที่เกิดในเรือนมุมนี้จะมีผู้อุปถัมภ์ค้ำชู ได้รับการสนับสนุน เป็นเรือนที่ให้คุณเกี่ยวกับชีวิตรัก มีการเดินทางบ่อยในชีวิต ใจดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชีวิตสามารถผ่านอุปสรรค์ต่างๆนาๆและผ่านการทดสอบที่สำคัญในชีวิตได้ดี จันทร์ในเรือนนี้ไม่เหมาะอย่างยิ่งต่อการริเริ่มการงานใหม่ๆใดทั้งสิ้น

18.เรือนที่18(121 – 107.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่เหมาะแก่การดำเนินกิจการต่างๆ การเจ็บป่วยใดในช่วงนี้จะก่อให้เกิดการเรื้อรังรักษาหายขาดยาก เด็กที่เกิดในเรือนชะตาจันทร์นี้เป็นคนหัวดื้อเจ้าเล่ห์เพทุบาย มักจะมีแผนอยู่ในใจ

19.เรือนที่19(107.30 – 94.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่มีอิทธิพลทำให้เกิดความขยันขันแข็ง มีมานะอดทนสูง ได้รับการสนับสนุนค้ำชูเป็นที่โปรดปราณของผู้บังคับบัญชา เป็นเรือนที่ไม่ให้คุณทางด้านโชคลาภความร่ำรวยและการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งสิ้น ทำให้เกิดความยากจนด้านการเงินการทอง

20.เรือนที่20(94.30 – 82.00องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ให้คุณทางด้านการปฏิบัติการงานด้วยตัวเองจึงจะก้าวหน้า แต่ถ้าหากมีการริเริ่มการงานใดๆในช่วงนี้แล้วจะไม่ให้คุณใดๆทั้งสิ้นจะเกิดอุปสรรค์อยู่เสมอ และมักจะมีอุปสรรค์ความไม่ราบรื่นทั้งในครอบครัวปัจจุบันและในครอบครัวกำเนิดด้วย โดยเฉพาะครอบครัวกำเนิด(พ่อแม่)มักจะมีปัญหาก่อเกิดจากมารดาทั้งสิ้น

21.เรือนที่21(82.00 –70.00องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ต้องเผชิญอุปสรรค์มีชะตากรรมที่หนักหน่วง มีการเสื่อมเสียจากความผิดพลาดของมิตรสหาย ดังนั้นไม่ควรค้ำประกันให้กับเพื่อนในกิจกรรมใดๆทั้งสิ้น ตนเองมักจะเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคเรื้อรัง แต่ถ้าหากมีการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นในช่วงนี้ไม่มีอันตรายแต่ต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างยาวนาน

22.เรือนที่22(70.00 – 58.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ให้คุณให้โชคทางด้านธุรกิจการงาน ธุรกิจให้ผลสำเร็จจนกระทั้งเกิดความร่ำรวยสมบูรณ์พูนทรัพย์ แต่เจ้าชะตากลับเป็นคนชอบหึงหวงและขี้อิจฉาริษยาในเรื่องความรัก การเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ไม่น่าเป็นห่วง

23.เรือนที่23(58.30 – 47.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เรือนนี้เป็นเรือนที่ให้โทษที่รุนแรงควรหลีกเลี่ยงยิ่งถ้ามีการเจ็บไข้แล้วอันตรายมาก ได้รับทุกข์อย่างมากจากการหลอกลวงและการโจรกรรม

24.เรือนที่24(47.30 – 37.00องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่เหมาะกับการมีกิจกรรมที่ไม่เปิดเผยถ้าหากมีการเปิดเผยก่อนเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอาจจะทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ความสัมพันธ์ใดๆที่เกิดขึ้นมักจะไม่จริงใจ เหตุการณ์ที่จะก่อเกิดผลไปในทางดีและมีการเดินทางก็ต่อเมื่อมีอายุ40ปี การเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ก่อให้เกิดภัยอันตรายถึงชีวิตจนตายได้

25.เรือนที่25(37.00 – 27.00องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่เหมาะกับการข้นย้าย ย้ายที่อยู่ การเดินทางใดๆทั้งสิ้น เหมาะกับการเริ่มทำงานที่ไม่สำคัญมากนักหรืองานเงียบๆเล็ก บุคคลที่เกิดในเรือนชะตาจันทร์นี้จะเป็นคนเกียจค้าน สะเพร่า

26.เรือนที่26(27.00 – 17.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ให้โทษด้านการสูญเสียมรดกและทรัพย์สิน การฟ้องร้องใดๆที่เกี่ยวกับพินัยกรรมด้านมรดกให้หลีกเลี่ยง แต่ดีทางด้านเชาน์ไวไหวพริบและการมีอัธยาศัยที่ดี

27.เรือนที่27(17.30 – 8.30องศาจากอมาวสีข้างหน้า)เป็นเรือนที่ไม่เหมาะกับงานมงคลสมรสและในดวงชะตาเพศหญิงแล้วเรือนนี้ให้โทษโดยตรง ชีวิตในช่วงหลังมีโชคน้อยกว่าช่วงชีวิตวัยแรก และขณะช่วงที่จันทร์โคจรอยู่ในเรือนนี้ควรยกเว้นงานมงคลใดๆทั้งสิ้น

28.เรือนที่28(8.30องศาถึงอมาวสี) เป็นเรือนที่ควรยกเว้นงานมงคลใดๆทั้งสิ้นเช่นเดียวกับเรือนที่1เป็นเรือนที่เลวเช่นกัน

สรุป การใช้เรือนชะตานี้เหมาะกับการวงฤกษ์ โดยใช้การคำนวณดวงแบบสายนะหรือใช้สมผุสของดาวแบบโหราศาสตร์สากล ซึ่งอัตราการโคจรของจันทร์ในข้างขึ้นจะเพิ่มในอัตราละ30ลิปดาต่อวัน ส่วนข้างแรมอัตราการโคจรของจันทร์จะลดลงในอัตราละ30ลิปดาต่อวันเช่นกัน

การใช้เรือนชะตาจันทร์นี้ควรจะมีจาน เรือนชะตาจันทร์ ถ้าหากเป็นจานคำนวณ360องศาให้ใช้จุดจันทร์หรือจุดเมอริเดียนหรือจุด0 องศากรกฏเป็นจุดเริ่มต้นเรือนที่1เวียนซ้ายไปตามองศาของแต่ละเขตเรือนเช่นเรือนที่1เวียนซ้ายไปจนถึง8.30องศาก็เข้าเขตเรือนที่2ไปเรื่อยๆจนถึงเรือนที่28 แต่ถ้าจะให้ง่ายและสะดวกในวงการโหราศาสตร์ยูเรเนียนบ้านเรามีอาจารย์วิโรจน์ กรดนิยมชัยได้พัฒนาจาน360องศาสามารถใช้กิจกรรมด้านโหราศาสตร์ยูเรเนียนและเรือนชะตาจันทร์ในบนจานเดียวกันมีจำหน่ายที่ร้านลุงมี และสั่งซื้อโดยตรงที่ www.astroclassical.com หรือที่ห้องสมุดSky Clockช้างคลานพลาซ่า จ.เชียงใหม่แล้วแต่ตามสะดวกครับนายทรงยศ รัศมีพงศ์

ชมรมSky Clockฯ

Jan : 01: 2007

ที่มาhttp://www.astroclassical.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=412208