วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2552

หลักสูตรต่างๆของSky Clock

1.วิชา โหราศาสตร์สากลพื้นฐาน
ทฤษฏี-มูลฐานพยากรณ์
ดาราศาตร์ท้องฟ้ากับโหราศาสตร์ จักราศี เรือนชะตา
ขั้ว ธาตุ เพศ และคุณะ มุมสัมพันธ์ พยากรณ์จรปัจจุบัน
ดวงดิถีกำเนิดและจร ดวงจรโปรเกรส ดวงจรทินวรรษ
ตัวอย่างวิธีการพยากรณ์ดวงกำเนิดและจรตามหลักโหราศาสตร์สากล
ฝึกการพยากรณ์โดยใช้ดาวพระเคราะห์สากลล้วนๆและเพิ่มเติมดาวคีร่อน
เวอร์เท๋ก จุดองค์ลาภใช้อ่านอย่างไรในดวงชะตา
2.วิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียนขั้นพื้นฐาน
ความเป็นมาของโหราศาสตร์ยูเรเนียน ความหมายของจุดเจ้าชะตาทั้ง6และจุดเจ้าชะตาผสม ดาวเคราะห์ ดาวทิพย์ ศูนย์รังสี จุดอิทธิพล ตรีโกณ และจตุโกณ ใช้จานคำนวณ 360องศา 90 องศา 45 องศาด้วยมือ และเทคนิคจานคำนวน2ชั้นเบื้องต้นหลักการพยากรณ์จร วันเข้าสูตร การพยากรณ์จรปัจจุบัน และการพยากรณ์จรโดยโค้งสุริยยาตร์ ภาคเรือนชะตายูเรเนียน ขั้นตอนและตัวอย่างในการการพยากรณ์จรและกำเนิด ตามหลักโหราศาสตร์ยูเรเนียน ครบถ้วนตามแบบอาจารย์จรัญ
3.วิชาโหราศาสตร์เชิงปฏิบัติการ โหราศาสตร์สากล - ยูเรเนียนเทคนิคการพยากรณ์และกรณีศึกษาดวงตัวอย่างประกอย เน้นด้านปฏิบัติ
การทำนายดวงกำเนิด การทำนายดวงจร โปรเกรส ดิถีโปรเกรส ดวงจรทินวรรษ
การทำนายแบบใช้วงรอบต่างๆ การใช้กาลชะตา การวางฤกษ์ การกำหนดเหคุการณ์
กำหนดวันที่จะเกิดเหตุการณ์แบบในใจ ฮ้วงจุ้ยในแบบโหราศษสตร์สากลพร้อมกับใช้งานจริง
โหราศาสตร์ทำนายแบบแกนเมษและแกนมังกร ทั้ง2แกนเจ้าชะตจะเป็นคนอย่างไร
โหราศาสตร์ยูเรเนียนในรูปแบบจานคำนวน2ชั้นที่พิสดารหาตำแหน่งและกรรมวิธีการใช้แบบเจาะลึก
ภาคเรือนชะตายูเรเนียนสอนวิธีดูแบบใช้งานจริง จริงๆเข้าใช้ดูอย่างไร ทุกรายวิชาเป็นเชิงปฏิบัติการ
เน้นไปทางดวงกรณีศึกษา การประยุกต์ทฤษฏีเข้ากับการใช้งานจริง
ทุกรายวิชาถ้าหากสนใจให้Emailไปที่ Songyos@hotmail.com เมื่อครบจำนวนคนที่สนใจ ทางชมรมจะเปิดการเรียนการสอน
และนัดสัมภาษณ์เพื่อประเมินความพร้อม และความรู้ บางท่านมีความรู้มากพอ ประการณ์ทั้งการเรียนมาหลายสำนักอาจจะให้ไปเรียนเชิงปฏิบัติการได้ทันที ส่วนบางท่านพื้นความรู้ในโหราศาสตร์น้อยเช่นเคยเรียนยูเรเนียนมาแต่ไม่เคยเรียนสากลมาก็ให้ไปเรียนเพื่มเตืม
ในรายวิชาที่ขาด สนใจที่จะเรียนก็ให้สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ ยิ่งไม่เคยมีพื้นความรู้มาก่อนเลยทางชมรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ไม่มีความคิดเห็น: