วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

รับสมัครอบรมโหราศาสตร์สากลประยุกต์รุ่นที่3

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ เหมาะกับการต่อยอดแนวทางพยากรณ์แบบมืออาชีพ
Modern astrology
เราสอนตั้งแต่classic astrology
Midpoint astrology
Progression
Solar arc
solar return
Transit
Moon phase
Reflex house
Complex chart astrology
Horary astrology
Election chart
เราสอนทั้งหมดในครอสเดียวราคา15,000บาท ปฏิบัติการ40ชั่วโมง workshop
สอนการใช้งานจริง ความรู้ที่นำมาสอนจากการค้นคว้าหลักสูตรและการปฏิบัติ
วิธีการทำนายที่ง่าย เร็ว แม่นยำ ไม่ปิดบังความรู้
รับสมัครด่วนแค่10ท่านเท่านั้น เรียนห้องแอร์ พร้อมเครื่องดื่ม
เรียนไม่เข้าใจถามตอบทางไลน์ให้ตลอดทั้งระหว่างเรียนและจบไปแล้ว
สนใจติดต่อ
Songyos27gmail.com
ส่งประวัติการศึกษา อาชีพ และวันเดือนปีเกิด เวลาเกิด สถานที่เกิดเพื่อตรวจสอบ
ว่าเรียนโหรได้หรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น: