วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

โหราศาสตร์ยูเรเนียนว่า #Planetary #Picture
Witteปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์ฮัมบูกร์หรือที่รู้จักกันในปัจจุบันว่าโหราศาสตร์ยูเรเนียน ใช้เทคนิค
 #ภาพของดาวเคราะห์( Planetary Picture)ตรวจดวงชะตา
ภาพดาวเคราะห์อาจแสดงในวิธีต่อไปนี้: Planet A + Planet B-Planet C = Planet D; Planet A + Planet B = Planet C + Planet D; Planet A-Planet C = Planet D-Planet B; และสุดท้าย (Planet A + Planet B) / 2 (จุดกึ่งกลางของ A และ B) = (Planet C + Planet D) / 2 (จุดกึ่งกลางของ C และ D)

ตัวอย่างเช่น Planet A, อังคาร อยู่ที่ 13 °มิถุน; ดาวเคราะห์ B ดาวพฤหัสบดีอยู่ที่ 19 °ราศีธนู ดาวเคราะห์ C ศุกร์อยู่ที่ 25 °ราศีพฤษภ; และ Planet D, เสาร์อยู่ที่ 7 ° มกร
ให้แตกออกเป็นองศานำมาหาความสัมพันธ์แบบโหราศาสตร์ยูเรเนียนแบบSensitive Point

A + B - C = D

ดาวอังคาร (73°) + ดาวพฤหัสบดี (259°) -Venus (55°องศา) = ดาวเสาร์ (277°)

A + B = C + D

73° + 259° = 55° + 277°

A – C = D – B

73°- 55° = 277°– 259°

(A + B) / 2 = (C + D) / 2

(73° + 259°) / 2 = (55° + 277°) / 2
ระบบโหราศาสตร์ยูเรเนียนใช้มุมแบบ45°หรือ8Harmonic ตรวจความสัมพันธ์เท่านั้น
#จะไม่ใช้มุมอ่อน

ไม่มีความคิดเห็น: