วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

Alan Leo Book How to Judge a Nativity วิธีอ่านดวงชะตากำเนิดส่วนบุคคล

How to Judge a Nativity
แต่งโดยอลันลีโอ(Alan Leo) นักโหราศาสตร์ชาวอังกฤษชื่อจริง W.F. Allen ค.ศ. 1860-1917 William Frederick Allan (Alan Leo) เกิดที่Westminster, ลอนดอน วันที่ 7 สิงหาคม 18609ตายที่ Bude, 30 August 1917 เป็นนักโหราศาสตร์สมัยใหม่ ที่โด่งดังตีพิมพ์ผลงานด้านโหราศาสตร์สากลออกมามากมาย ในช่วงปัจฉิมวัยได้ไปท่องเที่ยวที่ประเทศอินเดีย มีโอกาสได้ศึกษาวิชาโหราศาสตร์อินเดีย ต่อมาได้หล่อหลอมวิชาโหราศาสตร์ทั้งสากลและอินเดียเข้าด้วยกันหรือในสมัยปัจจุบันนิยมว่าบูรณาการ
หนังสือโหราศาสตร์สากลเล่มนี้เป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจในการพยากรณ์ของพื้นดวงกำเนิด ชะตาส่วนบุคคล ว่าด้วยเรื่องต่างๆทั้ง12เรือน
ttp://books.google.co.th/books?id=mPEGVdg7c5MC&lpg=PR2&ots=LlxajoOeiJ&dq=alan%20leo&pg=PR2#v=onepage&q=&f=false
Introduction
Chapter I - The Twelve Houses of the Horoscope
Chapter II - The Twelve Signs of the Zodiac
Chapter III - The Luminaries and the Planets
Chapter IV - The Aspects
Chapter V - The Three Centres: Sun, Moon and Ascendant
Chapter VI - The Ascendant or Rising Sign
Chapter VII - The Ruling Planet
Chapter VIII - Health and the Hyleg. Length of Life and the Apheta
Chapter IX - The Second House. Wealth and Finance, and Hereditary Position
Chapter X - The Third House. Brethren and Relatives, Short Journeys, The Mind
Chapter XI - The Fourth House. Environment, Home, Parents; the End of Life
Chapter XII - The Fifth House. Children, Enterprise, Speculation, Gains, Love Affairs, Etc.
Chapter XIII - The Sixth House. Sickness, Servants, Work, etc.
Chapter XIV - The Seventh House. Marriage, Partnerships, Enemies, etc.
Chapter XV - The Eighth House. Death, and the Dream Consciousness
Chapter XVI - The Ninth House. Philosophy and Travel
Chapter XVII - The Mid-Heaven or Tenth House.
Chapter XVIII - The Eleventh House. Friends, Hopes and Wishes
Chapter XIX - The Twelfth House. The House of Self-Undoing
Chapter XX - A Compendium of Planetary Positions and Aspects
Chapter XXI - Concluding Remarks on Judgment
Chapter XXII - A Simple Way of Reading Horoscopes

ไม่มีความคิดเห็น: