วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2553

Astrological progressions การพยากรณ์ดวงชะตาจรตามอายุขัย

Astrological progressions
การพยากรณ์ดวงชะตาจรตามอายุขัย

การพยากรณ์ดวงชะตาอายุจร เป็นการพยากรณ์จรดวงชะตาชนิดหนึ่งที่ทำนายอนาคตและแนวโน้มของการพัฒนาการของดวงชะตากำเนิดเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากการพยากรณ์จากดาวจรปัจจุบัน (Transits) การพยากรณ์ดวงชะตาอายุจร(Progressing)ในที่นี้จะยึดหลักปรัชญาว่า1วันเท่ากับ1ปีคืออายุเพิ่มขึ้น1ปีในโลกเท่ากับ1วันในสวรรค์(Secondary progression or 'a-day-for-a-year')ดังนั้นการพยากรณ์ชนิดนี้จึงเริ่มนับอายุตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันหรือในปีประสงค์ แล้วผูกดวงชะตาขึ้นมาใหม่
การพยากรณ์ดวงชะตาจรตามอายุขัย(Progressing)ในโหราศาสตร์สากลที่นิยมในปัจจุบันนั้นมี 2 แบบใหญ่ๆคือ
1.ดวงชะตาอายุจร(Secondary progression) 1ปีเท่ากับ1วัน
2 องศาสุริยะอายุจร (Solar arc progression) or 'a-degree-for-a-year' progression
1องศาเท่ากับ1ปี
ทั้ง2ระบบนี้เป็นการพยากรณ์จรตามดวงชะตาใครดวงชะตามัน คือเป็นการพยากรณ์โดยเฉพาะของดวงชะตากำเนิดที่จรตามอายุขัย ลัคนาและเมอริเดียน ตลอดจนราศีและเรือนจะเปลี่ยนไป
การพยากรณ์ดวงชะตาจรตามอายุขัยชนิดอื่นๆ( Other progression methods)
• Minor progression - one lunar month after birth equals one year of life
• 1 เดือนเท่ากลับ1ปี
• Tertiary progression - one day after birth equals one lunar month of life
• 1วันเท่ากับ1เดือน
• Converse progression - one day before birth equals one year of life, (and so on backwards in time).
• 1วันก่อนเกิดเท่ากับ1ปี ชาติปัจจุบันหรือหลังเกิด
• Ascendant arc progression - planets are moved the same distance as the secondary progressed ascendant
• Symbolic arc progression - planets are moved an orbitrary number of degrees a year eg. 3 degrees for each year, 5 degrees and so on.
การแปลความหมาย(Interpretation)
การแปลความหมายโดยทั่วๆไป ยึดหลักการพยากรณ์เช่นเดียวกับการพยากรณ์จรบนท้องฟ้าปัจจุบันคือดาวกระทบดาว ว่าดาวจรให้ผลอย่างไรกับดวงเดิม ดีหรือเสียในปีนั้น แต่ดวงชะตาอายุขัยจรนี้จะเน้นไปที่ดวงชะตาส่วนบุคคลและดาวเคราะห์ชนิดวงในเป็นหลักเช่นลัคนา เมอริเดียน อาทิตย์ จันทร์ พุธ ศุกร์ อังคาร

ไม่มีความคิดเห็น: