วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

รับสมัครนักศึกษาโหราศาสตร์สากล-ยูเเนียน

ในปี2554 ทางชมรมskyclock จะเปิดรับสมัครนักศึกษาโหราศาสตร์สากล-ยูเรเนียน ผู้มีดวงถึง ดังนี้
1.วิชาโหราศาสตร์สากล(Sayana or Western astrology) หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับผู้ที่ไมเคยเรียนโหราศาสตร์มาก่อน
2.วิชาโหราศาสตร์ยูเรเนียน พระเคราะห์สนธิและเรือนชะตายูเรเนียน ขั้นพื้นฐาน
3.วิชาโหราศาสตร์เชิงปฏิบัตรการและวิธีจานคำนวณ2ชั้น เหมาะกับผู้ี่มีพื้นฐานทั้งสากลและยูเรเนียน
4.โหราศาสตร์กาลชะตาและการวางฤกษ์(Horary Astrology and Election)
สนใจหลักสูตรติดต่อที่Songyos27@Gmail.com ,songyos@hotmail.com
ถ้าท่านมาสมัครครบ5คน จะเปิดสอนทันที รับเป็นกลุ่ม และส่วนบุคคล โปรดติดต่อเพื่อสัมภาษณ์ก่อนเรียน
หรือท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟาก เพื่อจะตรวจสอบว่า ท่านมีดวงเรียนโหราศาสตร์หรือไม่และปีนี้ดวงถึงที่ได้เรียนหรือไม่

ไม่มีความคิดเห็น: