วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ความหมายเรื่องฤกษ์ในดวงแบบไทยที่ควรรู้

เรื่องฤกษ์ ภาษาที่ใช้ในดวงฤกษ์ไทยที่เราควรทราบ เพราะเรายู่ในสังคมไทย ที่มีการใช้ฤหษ์ยามมาฃ้านาน การวางฤกษ์บางครั้งไปชนเข้ากับวันที่ไม่ดี
ในปฏิทินโหราศาสตร์ไทย จะทำให้คนอื่นเขานินทาว่าเราไม่รู้เรื่องเอาได้ ดังนั้นการเป็นนักโหราศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ตลอกจนเขาเรียกว่าผู้รู้
ก็ดี ควรที่จะรับรู้ไว้บ้าง ดังนี้
1.ฤกษ์บนฤกษ์ล่าง
ฤกษ์บนคือการโคจรของดาวบนท้องฟ้าถือเวลาเป็นหลัก แล้วนำมาผูกดวงชะตา
ฤกษ์ล่างคือการใช้วันทั้ง7และดิถีข้างขึ้นและข้างแรม เดือน ปีเป็นหลักกำหนดนับเช่นวันฟู วันจม วันลอย กทิงวัน ทักทิน วันอุบาทว์ โลกาวินาศวันขลุบ
ยมขันธ์ ธงชัย อธิบดี ดิถีพิฆาต ดิถีฤกษ์ชัย ดิถีมหาสูญ วันดับ วันภาณฤกษ์ อัคนิโรธ
2.ฤกษ์บนเรือนหรือนพดลมี9ฤกษ์คือ1.ทลิทโท 2.มหัทธโน 3.โจโร 4.ภูมิปโล 5.เทศาตรี 6.เทวี 7.เพรชฆาต 8.ราชา 9.สมโณ
3.บาทฤกษ์คือดาวพระเคระห์ประจำเกษตรนวางค์ มี4 บาทคือ1.ปฐมบาท 2.ทุติยะบาท 3.ตตืยะบาท 4.จตุตถะบาท ระวังฤกษ์แตก นวางค์ขาด นวางค์ต้องห้ามที่อาจจะก่อให้เกิดเหตุไม่ดี ในการวางฤกษ์
4.ฤกษ์ออกสำหรับเดินทาง กกษ์เข้า ปลูกเรือน โกนจุก ซ่อนหรือเก็บสิ่งของมีค่า ฤกษ์ปิด ปลุกเสกเครื่องรางของขลัง ทำวิชาไสยศาสตร์ ตีอาวุธ
5.ข้อห้ามในการกระทำใดๆในวันดังนี้
เผาผีวันศุกร์ โกนจุกวันอังคาร แต่งงานวันพุธ สงฆ์14ค่ำ เผาผี15ค่ำ นารี 11ค่ำ สมรส 7ค่ำ วันพระเคราะห์ยกหรือย้ายราศีเข้าอีกราศีตรง0องศา
วันสุริยคราศและวันจันทรคราส ห้ามทั้งเดือน

ไม่มีความคิดเห็น: